1 2 3

Betere waterkwaliteit én meer ruimte voor natuur en recreatie

Martens en Van Oord heeft opdracht gekregen van Waterschap Aa en Maas en de gemeente ‘s-Hertogenbosch voor de herinrichting van de Ertveldpolder. Deze polder is onderdeel van projectgebied de Diezemonding ten noordwesten van ’s-Hertogenbosch waar de beek de Dieze uitmondt in de Maas. De herinrichting heeft als doel om de waterkwaliteit te verbeteren en om meer ruimte te creëren voor natuur en recreatie. Na de zomervakantie zijn we gestart met de werkzaamheden en op 31 december zal het werk worden opgeleverd.

De Dieze krijgt ter hoogte van de Ertveldpolder een natuurlijke overstromingsvlakte. We maken een nieuwe kering van 30.000 kuub en graven een nevengeul van 80.000 kuub. De kade langs de rivier wordt deels afgegraven. Hierdoor krijgt de Dieze vrij spel in de polder. Door de nieuwe geul evenwijdig aan de rivier te graven, kan naast de vaargeul van de Dieze een natuurlijke en waterrijke zone worden gecreëerd waar diverse planten en dieren een plek kunnen vinden. Bij verschillende waterstanden stroomt het gebied, wisselend en deels, onder water. Hierdoor ontstaat er een grote diversiteit aan flora en fauna.

Klein maar complex!
Bij het ontwerp en de uitvoering moesten we rekening houden met wel zes verschillende beheerders van kabels en leidingen. Wat dat betreft gaat het om een klein gebied met een erg complexe ondergrondse infrastructuur. Ook zijn er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen en onschadelijk gemaakt en is er archeologisch veldonderzoek gedaan. Voor we met het werk van start gingen, hebben we de omwonenden geïnformeerd over de herinrichtingsplannen en wat er precies stond te gebeuren.

Nieuwe inrichting een feit
Als eerste hebben we een nieuwe toegangsweg aangelegd, evenals diverse parkeerplaatsen voor auto’s. Binnen het gebied hebben we nog meer inrichtingselementen voor gebruikers gemaakt zoals een knuppelbruggetje en een vee-oversteekplaats. Ook hebben we een afrastering aangebracht om te voorkomen dat dieren bij de auto’s en woonboten kunnen komen. Halverwege het werk hebben we de omwonenden uitgenodigd voor een rondleiding door het gebied. Op deze wijze voorkom je dat tijdens de uitvoering iedereen afzonderlijk door de polder gaat lopen en creëer je draagvlak voor de nieuwe inrichting.  Door de herinrichting kan de natuur nu haar gang gaan, waardoor het gebied bijdraagt aan een betere waterkwaliteit en een aanvulling is voor recreatie.

Deel dit project