1 2 3 4

Kaderrichtlijn Water 3 en hoogwatergeul Well-Aijen Zuid nieuws

Laatste nieuws / 18 september 2017

Oevers herinrichten omdat je het verdient

Het mooiste compliment dat je kunt krijgen? Een opdrachtgever die zo tevreden is met je werk dat je beloond wordt met nog een klus… Voor MvO was dat deze zomer aan de orde. Eerder hadden we in het kader van het KRW3 project voor Rijkswaterstaat achttien oevers en vier uiterwaarden langs de Maas heringericht, inclusief een hoogwatergeul bij Well-Aijen Zuid. En daar was RWS dus zo content mee dat we bij Maasbommel en Cuijk nog eens twee extra oevers mochten aanpakken.


KRW 3 & Well-Aijen Zuid

Martens en Van Oord werkt, in opdracht van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, tot eind 2015 aan het project Kaderrichtlijn Water 3 (KRW 3) en hoogwatergeul Well-Aijen Zuid. Er worden werkzaamheden verricht voor de rivierdebietregeling (de hoeveelheid water die doorstroomt per uur) en de hoogwaterbeheersing langs de Maas van Hedel (Gelderland) tot voorbij Swalmen (Limburg). Het project is opgesplitst in 2 percelen.

Perceel 1 Natuur(vriende)lijke oevers en uiterwaarden langs de Maas
Dit deel van het project omvat de (natuurlijke) herinrichting van oevers langs de Maas en een viertal uiterwaard brede locaties (vergraving in de uiterwaard). Het gaat om de herinrichting van 18 oevers met een totale lengte van 22 kilometer. Bij de vier uiterwaard brede locaties betreft het een uiterwaardvergraving. Deze vier locaties zijn Henriëttewaard, Fort Crèvecoeur, Blauwe Sluis en Empelse Waard.

Perceel 2 Het realiseren van hoogwatergeul Well-Aijen Zuid
Dit deel van het project omvat de aanleg van een hoogwatergeul en een natuurvriendelijke oever aan de Maas bij Well en Aijen, ten oosten van Venray.
 
Kaderrichtlijn Water
Rijkswaterstaat legt natuur(vriende)lijke oevers aan langs de Maas in Limburg, Noord Brabant en Gelderland. Er worden onder andere stenen bij de oevers verwijderd, zodat natuurlijke rivierkenmerken als ondiepe zones en zandstrandjes kunnen terugkeren. Deze maatregelen volgen uit de Europese Kaderrichtlijn Water. Deze moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa in 2015 op orde is.

Meer weten?
www.rijkswaterstaat.nl
www.rijkswaterstaat.nl/maasoevers

Deel dit project


Gerelateerd materieel

Materiaal gebruikt bij de realisatie
van dit project