1 2 3 4 5 6

Hoogwateraanpak 's-Hertogenbosch (HoWaBo) nieuws

Laatste nieuws / 23 augustus 2016

Zomeravondwandeling rondom Vlijmens Ven op 17 september

Er is al heel wat mooie nieuwe natuur te zien in het natuurgebied bij Vlijmen! Bij het project Hoogwateraanpak ‘s-Hertogenbosch herstelt dit zeldzame stukje natuur zich boven verwachting.


Hoogwateraanpak 's-Hertogenbosch (HoWaBo)

In februari 2014 heeft Martens en Van Oord van opdrachtgever waterschap Aa en Maas de definitieve gunning gekregen voor de uitvoering van HoogWateraanpak ‘s-Hertogenbosch (HoWaBo). De werkzaamheden van Martens en Van Oord bestaan uit de realisatie van het waterbergingsgebied ten zuidwesten van ’s-Hertogenbosch en de ontwikkeling van de natuurgebieden de Moerputten en het Vlijmens Ven. De natuurontwikkeling maakt deel uit van het Europese LIFE+ project ‘Blues in the Marshes’.

Het project HoWaBo omvat maatregelen om ’s-Hertogenbosch te beschermen tegen wateroverlast. Zo wordt een gebied van 750 hectare tussen Vlijmen, Vught en ’s-Hertogenbosch ingericht als waterberging. Tijdens hoogwaterpieken op de Maas kan water hier tijdelijk worden geparkeerd. De waterberging wordt gerealiseerd door kades aan te leggen rondom het aangewezen gebied. De inlaat voor de waterberging is in 2012 al opgeleverd.
Het waterbergingsgebied overlapt voor een deel de natuurgebieden de Moerputten en het Vlijmens Ven. Om de bestaande natuurwaarden in dit gebied te behouden en zeldzame soorten de kans te geven zich te ontwikkelen, wordt in het kader van het project Blues in the Marshes voedselrijke, voormalige landbouwgrond afgegraven. De natte, schrale grond maakt het voor bijzondere planten en dieren, zoals de zeldzame vlinder pimpernelblauwtje, mogelijk om te leven. De afgegraven grond wordt onder andere gebruikt voor de aanleg van de kades van de waterberging.

Het waterschap heeft voor de uitvoering een Europese aanbestedingsprocedure doorlopen. De inschrijvingen zijn beoordeeld op de economisch meest voordelige inschrijving. Behalve de prijs is ook beoordeeld op werkwijze en planning, de wijze waarop de aannemer omgaat met de omgeving en de manier waarop de verkeershinder tijdens de uitvoering zoveel mogelijk wordt beperkt. Van alle inschrijvingen is Martens en Van Oord het best beoordeeld op deze punten.

Lees meer op www.aaenmaas.nl/howabo of www.bluesinthemarshes.nl

Nieuwsbrief zomer - 2016

Deel dit project