1 2 3 4

Herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden nieuws

Laatste nieuws / 24 januari 2018

Goede samenwerking en flinke vooruitgang bij Heesseltsche Uiterwaarden

In de laatste maanden van 2017 is hard gewerkt aan de herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden. Doordat de waterstand in de Waal tot december laag was, heeft Martens en Van Oord op het landdeel een groot deel van het werk kunnen maken. In totaal is al meer dan 1,2 miljoen m3 materiaal ontgraven en vervoerd en krijgt het gebied steeds meer zijn definitieve vorm.


Herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden

Rijkswaterstaat heeft de uitvoering van de herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden definitief gegund aan Martens en Van Oord. Het werk omvat het afgraven van zo’n 2,1 miljoen kuub grond en de aanleg van onder meer de grote nevengeul en twee kleinere geulen. Onze voorbereidingen zijn in juli 2016 gestart. De verwachting is dat we in het eerste kwartaal van 2017 beginnen met de graafwerkzaamheden en dat de herinrichting in 2019 gereed is.

Minimaal 5,5 centimeter waterstandsverlaging
De Waal heeft steeds vaker te maken met hoge waterstanden. De rivier krijgt meer regen- en smeltwater te verwerken, terwijl er tussen de dijken beperkte ruimte is. Hierdoor neemt de kans op overstromingen toe. De herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden bestaat uit het uitbreiden van twee oude zandwinplassen naar een grote nevengeul, de aanleg van twee kleinere geulen en het verlagen van delen van de uiterwaarden. Het gebied kan het water uit de Waal hierdoor beter opvangen en sneller afvoeren, waardoor de waterstand bij hoge rivierafvoeren minder hoog wordt.

Verbetering waterkwaliteit
De herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden biedt ook kansen voor de ontwikkeling van meer en nieuwe natuur. Er wordt 206 hectare nieuwe natuur gerealiseerd. Ook neemt Rijkswaterstaat maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. Door schoon en gezond water voelen planten en dieren, die in en om de rivier leven, zich beter thuis. De herinrichting van de uiterwaarden versterkt de bestaande cultuur- en landschapswaarden. Hierdoor worden de Heesseltsche Uiterwaarden nog aantrekkelijker voor bewoners, recreanten en toeristen.

Meer informatie
Meer informatie is te vinden op de website: www.rijkswaterstaat.nl/heesseltscheuiterwaarden.

Ook kunt u zich abonneren op de digitale nieuwsbrief van Rijkswaterstaat. Meld u aan via https://abonneren.rijksoverheid.nl/nieuwsbrieven en zoek in het menu naar ‘Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden’.

22 maart 2017: KIJKmiddag in Heesseltsche Uiterwaarden.
Tour de Waal: Aanlegplaats voor pontje bij Heesselt.

 

Deel dit project