Grondwerk Sluiskiltunnel Terneuzen nieuws

Laatste nieuws / 01 juni 2013

Dag van de Bouw Sluiskiltunnel 1 juni

Zaterdag 1 juni was de Dag van de Bouw ook op het project Sluiskiltunnel. Deze dag werd georganiseerd door Bouwcombinatie BAM-TBI (CBT). Speciaal waren er voor deze dag machines van Martens en Van Oord op het project neergezet.


Grondwerk Sluiskiltunnel Terneuzen

Bouwcombinatie BAM-TBI heeft de opdracht om de Sluiskiltunnel te bouwen. Voor het grondwerk is een grondwerkcombinatie opgericht genaamd CGS (Combinatie Grond Sluiskil). Aan de oostzijde van de Sluiskiltunnel te Terneuzen heeft Martens en Van Oord opdracht van CGS gekregen voor het grondwerk.

De brug bij Sluiskil over het Kanaal van Gent naar Terneuzen is een knelpunt voor het wegverkeer. De brug staat gemiddeld 23 keer per dag open voor de scheepvaart. Dat is meer dan vijf uur! Dit zorgt voor lange wachttijden en sluipverkeer door Terneuzen en Sas van Gent. Een oplossing is nabij: de Sluiskiltunnel.

De Sluiskiltunnel onder het Kanaal van Gent naar Terneuzen wordt een geboorde tunnel met twee buizen die elk 1.145 meter lang zijn. Elke buis heeft twee rijstroken. De lengte van de totale tunnel, dus inclusief toeritten, wordt 1.330 meter, het diepste deel ligt ruim 33 meter beneden NAP. De tunnel krijgt een hellingspercentage van maximaal 4,5 procent. De diameter van de nieuwe tunnel is circa tien meter en gelijk aan die van de Westerscheldetunnel. Daarnaast komt er zes kilometer nieuwe hoofdrijbaan (N62) met twee ongelijkvloerse kruisingen (bron: www.sluiskiltunnel.nl).

Bij het boren komt veel materiaal vrij, dat gebruikt kan worden in het wegtracé N62. Martens en Van Oord zal tijdens het boorproces het vrijkomende materiaal (+/- 250.000 m³) direct laden, vervoeren en verwerken in het wegcunet en de voorbelasting van het wegtracé N62. Daarnaast is Martens en Van Oord verantwoordelijk voor het na de zettingsperiode ontgraven van de voorbelasting en het verwerken in aanvulling, inclusief bijkomend grondwerk, zoals het ontgraven van watergangen en cunetten.

In november 2012 is Martens en Van Oord begonnen met de uitvoering van bovenstaande werkzaamheden. Naar verwachting zullen de werkzaamheden eind december 2013 worden afgerond. 

Deel dit project


Gerelateerd materieel

Materiaal gebruikt bij de realisatie
van dit project