1 2 3

Groene Rivier Pannerden nieuws

Laatste nieuws / 29 maart 2016

Groene Rivier Pannerden voor 99,9% afgerond

Nog wat restpuntjes wegwerken en project Groene Rivier Pannerden is hélemaal klaar. Eind vorig jaar heeft de opdrachtgever het heringerichte gebied al tot volle tevredenheid in gebruik genomen.


Groene Rivier Pannerden

Het project Groene Rivier Pannerden is in mei 2013 gegund aan Martens en Van Oord. Groene Rivier Pannerden is gelegen in de Gemeente Rijnwaarden en maakt deel uit van het project Rijnwaardense Uiterwaarden. Doel van het project is het verhogen van de hoogwaterveiligheid en toename van riviergebonden natuur.

De Groene Rivier Pannerden wordt in opdracht van Dienst Landelijk Gebied heringericht. Zij zijn opdrachtgever voor de Rijksoverheid. Het project bestaat op hoofdlijnen uit het realiseren van een watergeul (strang), zonder directe verbinding met het Pannerdensch Kanaal en twee Hoogwatervluchtplaatsen (HVP’s). De strang heeft een volume van circa 405.000 m3 waarvan een deel gebruikt kan worden voor de realisatie van de HVP’s. Naast deze strang worden delen van de Kandiakade verlaagd, zodat de kruin van de gehele kade op gelijke hoogte komt te liggen. Ten behoeve van deze verlaging wordt circa 15.000 m3 grond ontgraven. Deze vrijkomende hoeveelheid wordt ook verwerkt in de HVP’s. Alle overige vrijkomende grond wordt buiten het gebied afgezet.

Daarnaast realiseren we recreatieve voorzieningen, waaronder een parkeerplaats. Via een aantal klaphekken kunnen wandelaars vrij het gebied in, er worden geen paden aangelegd. Er worden twee informatieborden en twee bankjes geplaatst.

De werkzaamheden zijn in het voorjaar van 2014 gestart. Vanaf september 2013 hebben al onderzoeken plaatsgevonden naar de aanwezigheid van explosieven en de bodemgesteldheid. Op 1 oktober 2015 dient het werk klaar te zijn.

Voor meer informatie over het project kijkt u op de projectwebsite.

Flyer_Groene Rivier_Pannerden

Deel dit project


Gerelateerd materieel

Materiaal gebruikt bij de realisatie
van dit project