Dijkverbetering Nattenhoven-Roosteren & Meers-Maasband

Martens en Van Oord kreeg in februari 2017 het nieuws dat MvO voor de aanbesteding ‘Dijkverbetering Nattenhoven-Roosteren & Meers-Maasband’, de beste prijs-kwaliteit heeft. Het werk gaan we uitvoeren in opdracht van Consortium Grensmaas.

Consortium Grensmaas is met Rijkswaterstaat Maaswerken en de provincie Limburg overeengekomen om de dijkverbetering op dit traject openbaar aan te besteden. Deze dijkverbetering langs het Nederlandse deel van de Grensmaas is onderdeel van het project Grensmaas (www.grensmaas.nl).

Het project Grensmaas levert tienduizenden gezinnen langs de Maas beduidend meer bescherming op tegen hoogwater. Het risico op een overstroming wordt vijf keer zo klein door verbreding van het stroombed van de Maas, verlaging van de oevers en dijkversterking. Bovendien krijgt Zuid-Limburg een nieuw natuurgebied langs de rivier van zo’n duizend hectare. De werkzaamheden worden betaald met de winning en verkoop van 54 miljoen ton grind. De hoogwaterdoelstelling dient eind 2017 te zijn bereikt.

Om deze hoogwaterdoelstelling te behalen gaat MvO over het traject van circa 12 kilometer dijken versterken en verhogen. Het werk omvat meer dan 300.000 m3 grondwerk. Ons projectteam is op dit moment samen met Consortium Grensmaas en Waterschap Limburg al volop bezig met de voorbereidingen. Eind maart zijn buiten de eerste werkzaamheden gestart. Volgens de planning wordt de dijkversterking medio oktober 2017 afgerond. 

Deel dit project