1 2

Dijkverbetering Nattenhoven-Roosteren & Meers-Maasband

In februari 2017 ontving Martens en Van Oord de gunning voor de aanbesteding ‘Dijkverbetering Nattenhoven-Roosteren & Meers-Maasband’. Het plan had de beste prijs-kwaliteit en is in opdracht van Consortium Grensmaas uitgevoerd.

Consortium Grensmaas is met Rijkswaterstaat Maaswerken en de provincie Limburg overeengekomen om de dijkverbetering op dit traject openbaar aan te besteden. Deze dijkverbetering langs het Nederlandse deel van de Grensmaas is onderdeel van het project Grensmaas (www.grensmaas.nl).

Het project Grensmaas levert tienduizenden gezinnen langs de Maas substantieel meer bescherming tegen hoogwater. Het risico op een overstroming wordt vijf keer zo klein door verbreding van het stroombed van de Maas, verlaging van de oevers en dijkversterking. Bovendien krijgt Zuid-Limburg een nieuw natuurgebied langs de rivier van zo’n duizend hectare. De werkzaamheden worden betaald met de winning en verkoop van 54 miljoen ton grind. De hoogwaterdoelstelling diende eind 2017 te zijn bereikt. Om deze hoogwaterdoelstelling te behalen heeft MvO in de zomer van 2017 over een traject van circa 12 kilometer dijken versterkt en verhoogd. Het werk omvatte meer dan 400.000 m3 grondwerk.

Aandacht voor de omgeving
Ralf Meijs: “Martens en Van Oord heeft veiligheid hoog in het vaandel. Op de route waarlangs de grond wordt afgevoerd, fietsen ook iedere dag kinderen van en naar de basisschool. Dan ben je extra alert. In de voorbereidingsfase hebben we hier al rekening mee gehouden. Toen we aan de slag gingen, zijn we met een vrachtwagen naar de basisscholen gegaan om voorlichting te geven over de dode hoek en de lange remweg van de vrachtwagen. Onze chauffeur David Ripzaad wist dat heel goed over te brengen. De kinderen vonden het echt geweldig om een keer in de cabine van een vrachtwagen te kijken.

Het project is in het najaar van 2017 opgeleverd. 

Tagged: grondverzet

Deel dit project