1 2 3 4 5

Dijkverbetering Merwededijk Werkendam nieuws

Laatste nieuws / 08 december 2015

De Merwededijk is weer helemaal veilig!

De officiële oplevering van de dijkverbetering Merwededijk in Werkendam is op maandag 7 december gevierd samen met betrokkenen en bewoners. De Merwededijk is weer helemaal veilig!


Dijkverbetering Merwededijk Werkendam

Na het ontvangen van de definitieve gunning van Waterschap Rivierenland voor het project Dijkverbetering Merwededijk te Werkendam is gestart met de voorbereidingen van dit project.

De aanbesteding bevatte naast een inschrijving op prijs ook een deel op kwaliteit. De beoordeling vond plaats op de volgende drie punten: Communicatie met de omgeving, hinder en schade tijdens uitvoering en veiligheid op het werk en de omgeving.
Op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving is het werk gegund  aan Aannemerscombinatie MvO-De Klerk Merwededijk.

Het dijkgedeelte nabij het centrum van Werkendam voldoet qua sterkte niet aan de gewenste normen. Om die te halen wordt er een nieuwe dijk gebouwd aan de rivierzijde, naast de huidige dijk. De hiervoor benodigde materialen kunnen deels worden ontgraven uit de voorliggende uiterwaard. Deze uiterwaard ligt in de ‘Cloppenwaard’ waar Martens en Van Oord in 2011 al eens eerder een ontgraving heeft uitgevoerd.
Tevens wordt in de bestaande dijk een damwand aangebracht. De overige werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van verhardingen en kust- en oeverwerk op de nieuwe dijk en het herinrichten van de oude dijk. De werkzaamheden zullen lopen van eind 2013 tot medio 2015.

De officiële oplevering van de dijkverbetering Merwededijk in Werkendam is op maandag 7 december gevierd samen met betrokkenen en bewoners. De Merwededijk is weer helemaal veilig!

Deel dit project


Gerelateerd materieel

Materiaal gebruikt bij de realisatie
van dit project