1 2 3 4 5 6

Dijksanering Xanten nieuws

Laatste nieuws / 17 oktober 2013

Het zit er bijna op in het Duitse Xanten

In de Duitse stad Xanten duurt het niet lang meer voor het werk er voor Martens en Van Oord op zit. Er groeit alweer gras op de dijk bij Xanten. Inmiddels zijn ook het asfalt en de verdere bestrating aangebracht, waardoor het einde nu echt in zicht komt.


Dijksanering Xanten

In opdracht van Deichverband Xanten-Kleve verzwaart Martens en Van Oord de dijk die de Duitse stad Xanten beschermt tegen het water van de Rijn.

Over een lengte van 2850 meter wordt de bestaande dijk afgegraven en een nieuwe dijk aangelegd, die 30 tot 50 centimeter hoger is. De nieuwe dijk zal bestaan uit drie zones. Zone 1, de waterkerende kant, zal bestaan uit klei, voornamelijk afkomstig uit de oude dijk. Zone 2 is de kern van de dijk, bestaande uit zand en zone 3 is de drainage aan de landkant van de dijk, bestaande uit grof, doorlatend materiaal. Het materiaal voor zone 2 en 3 wordt aangevoerd van buitenaf en is grotendeels afkomstig van een ander project van Martens en Van Oord, namelijk het project Natuurvriendelijke oevers Maas.

In september 2011 is gestart met de voorbereidingen, zoals het rooien van bomen, het afbreken van omheiningen en het aanleggen van een bouwweg langs het werk. Het werk aan de dijk is pas in april 2012 van start gegaan, omdat het in Duitsland verboden is om tussen november en april aan dijken te werken in verband met hoogwatergevaar.

Half mei 2012 is de tijdelijke loswal aan de Rijn in gebruik genomen. Hier worden de grondstoffen, die per schip vanaf het project Natuurvriendelijke Oevers Maas worden aangevoerd, met een kraan gelost en vervolgens met vrachtwagens het werk in gereden. Driekwart van de grondstoffen wordt op deze manier aangevoerd per schip. De rest van de grondstoffen wordt aangevoerd per as, over de speciaal aangelegde bouwweg. In totaal gaat het om bijna 200.000 kuub materiaal dat vanaf Natuurvriendelijke Oevers Maas aangevoerd wordt.

In september 2012 is ruim 95 procent van de grondwerkzaamheden afgerond. Voorjaar 2013 zal gericht zijn op het klaarmaken van het straatwerk.

Dit werk in Duitsland past geheel binnen de strategie van Martens en Van Oord om ook buiten Nederland actief te worden. Met dit project is de eerste stap gezet. De komende jaren willen we onze pijlen vooral richten op buurlanden Duitsland en België.

In Autograaf 44 vertellen projectleider Bart Hubers en uitvoerder Alfons Vuist over de totstandkoming en uitvoering van dit buitenlandse avontuur.
Autograaf_44 Dijkverzwaring Xanten

In december 2013 is het werk opgeleverd.

Deel dit project


Gerelateerd materieel

Materiaal gebruikt bij de realisatie
van dit project