Bouwkuip N23 Westfrisiaweg

Provincie Noord-Holland werkt de komende jaren aan de realisatie van de N23 Westfrisiaweg, een belangrijke dwarsverbinding door Noord-Holland. In opdracht van Heijmans is Martens en Van Oord medio november gestart met de ontgraving van de eerste bouwkuip.

In dit project zijn in totaal zes bouwkuipen opgenomen. Deze dienen voor de bouw van ongelijkvloerse kruisingen in de N23. Specifiek voor dit project is dat de aanwezige damwanden van de eerste bouwkuip tot wel twee meter boven het maaiveld uitsteken. Verder steken de reeds aanwezige heipalen in de bouwkuip twee tot vier meter boven het ontgravingsniveau uit, waardoor we zeer voorzichtig en secuur te werk moeten gaan om breuk en andere schades te voorkomen.

Deel dit project