1 2 3 4 5

Werkzaamheden vijfde sluiskolk Brunsbüttel (D) nieuws

Laatste nieuws / 15 november 2017

Bouwkuip van 26,5 meter diep vloeiend ontgraven

In Brunsbüttel worden de eerste contouren van het nieuw te bouwen sluizencomplex nabij Hamburg langzaam zichtbaar. En hoewel projectcoördinator Ernest Niëns het gaspedaal liefst veel dieper zou intrappen is er toch weer veel gebeurd sinds de laatste update vanuit het Noorden van Duitsland. Zo is de ontgraving van de eerste bouwkuip van de sluiskolk, het buitenhoofd, nu bijna gereed. En stond het gehele projectteam van Martens en Van Oord vorige keer nog op scherp vanwege deze zelfs voor ons unieke opgave, inmiddels kan iedereen met gepaste trots terugkijken op deze prestatie.


Werkzaamheden vijfde sluiskolk Brunsbüttel (D)

Op 18 december 2015 heeft Martens en Van Oord opdracht gekregen voor het grond-, bagger-, kust- en oeverwerk voor de bouw van een vijfde sluiskolk bij Brunsbüttel, Duitsland. Opdrachtgever ‘ARGE Neubau 5. Schleusenkammer Brunsbüttel’, gevormd door een drietal BAM-werkmaatschappijen, is eindverantwoordelijk voor de totale bouw van de vijfde sluiskolk. Onze werkzaamheden starten in 2016, met een verwachte oplevering in 2021.

Het totale project omvat de bouw van een 360 meter lange zeesluis tussen de Elbe en het kanaal naar Kiel en de aanpassing van de ingang van de voorhaven aan de Elbe-zijde. De bouw van de vijfde sluis is essentieel voor de noodzakelijke renovatie van het honderd jaar oude sluiscomplex bij Brunsbüttel. Het zorgt tevens voor de vlotte scheepvaart op het drukke Noord-Oostzeekanaal.

Grond-, bagger-, kust- en oeverwerk
Martens en Van Oord is vanzelfsprekend enorm trots op het binnenhalen van deze opdracht. Dit werk biedt ons een solide fundament voor het verder betreden van de Duitse markt. Onze grond-, bagger-, kust-, en oeverwerkzaamheden richten zich op de voorhaven; de voorbereidingen voor de bouw van de vijfde sluiskolk en het vervoeren en verwerken van vrijkomende grond.

Voor de aanleg van de nieuwe voorhaven start Martens en Van Oord met het verwijderen van de bestaande oeververdediging. Daarna wordt de voorhaven gebaggerd en brengen we een nieuwe oeververdediging aan.

Vervolgens richten we ons op de grond- en baggerwerkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de bouw van de vijfde sluis, die een afmeting heeft van 360 x 45 x 16 meter. Ten behoeve van de bouw van de sluisdeuren ontgraven we tot een diepte van 25 meter, inclusief voorbereiding voor het storten van onderwaterbeton.

Tot slot beslaat de opdracht het vervoeren en verwerken van alle vrijkomende grond bij de werkzaamheden in de voorhaven en de bouw van de sluiskolk. Deze grond wordt vervoerd naar gronddepot Dyhrrsenmoor, dat gelegen is in een moerasgebied. Afgelopen jaar is dit depot met 500.000 m3 zand geschikt gemaakt voor de berging van de 1,7 miljoen m3 grond die vrijkomt bij de werkzaamheden van de voorhaven en de sluiskolk.

Opdrachtgever BAM Infra
Onze opdrachtgever BAM Infra samen met Wayss & Freytag heeft in 2014 de opdracht voor dit momenteel grootste waterbouwkundige werk in Duitsland in concurrentie verkregen van de Wasser- und Schifffahrtsamt. Deze opdracht geeft BAM de gelegenheid om naast Duitse bedrijven ook Nederlandse bedrijven toegang te verlenen tot werkzaamheden voor dit 346 miljoen euro project, waaronder Martens en Van Oord. BAM verricht zelf de funderings- en civiele werkzaamheden voor de sluis.

Naast natuurlijk de prijs, heeft ook de goede samenwerking tussen ARGE en Martens en Van Oord bij de inrichting van gronddepot in Dyhrrsenmoor en de constructieve ideeën voor uitvoering van deze grondverzet werkzaamheden een duidelijke rol gespeeld in gunning door BAM van het werk.

Meer informatie over dit project staat op de site Wasser- und Schifffahrtsamt Brunsbüttel.

 

Tagged: sluiskolk

Deel dit project