1 2 3

In opdracht van Havenbedrijf Moerdijk heeft Martens en Van Oord in september-oktober 2017 70.000 kuub baggerspecie verwijderd uit het Hollandsch Diep.

Koelwaterinlaat

De werkzaamheden vonden plaats nabij een koelwaterinlaat van Shell. Shell haalt voor zijn productieprocessen koelwater binnen uit het Hollandsch Diep. Er was een risico dat het water vertroebeld zou raken als er gebaggerd werd en dit zou invloed hebben op de bedrijfsvoering.

Pakket aan maatregelen

Om vertroebeling te voorkomen heeft MvO een pakket aan maatregelen getroffen. Allereerst werd er een projectteam samengesteld dat goed bekend was met de situatie rond Moerdijk. Daarnaast is ervoor gekozen het project uit te voeren met een gesloten semivlakgrijper, hiermee kan er tijdens het laden geen slib uit de grijper stromen. Een slib- en bellenscherm moest er tot slot voor zorgen dat zwevende deeltjes niet in de koelwaterinlaat terecht konden komen.

Met behulp van een databoei met turbiditeitszonde (vlakbij de koelinlaat) en mobiele meetapparatuur werd de troebelheid van het water continue gemonitord.

Vakmanschap

Na een testdag, om er zeker van te zijn dat deze maatregelen afdoende waren, heeft het MvO-team in zeven weken de 70.000 kuub baggerspecie verwijderd en afgevoerd. Afhankelijk van de metingen zijn de werkzaamheden tussentijds aangepast.

Er waren vele scheepsbewegingen in de periode van het baggeren, het normale bedrijfsproces liep gewoon door. Door goede communicatie tussen de betrokken partijen, de uitgebreide voorzorgsmaatregelen en niet in de laatste plaats het vakmanschap van onze machinist is alles goed verlopen.   

 

Deel dit project


Gerelateerde disciplines

Disciplines gebruikt bij de realisatie
van dit project