1 2

Bagger- en bestortingswerk Mallegat-Noord nieuws

Laatste nieuws / 04 maart 2016

Manoeuvreren met stenen in Mallegat-Noord

Het baggerwerk zit erop, de stenen worden gestort! Deze week hebben we in de Dordtsche insteekhaven Mallegat-Noord de zinkstukken aangebracht en afgezonken.


Bagger- en bestortingswerk Mallegat-Noord

Begin oktober 2015 is Martens en Van Oord gestart met het bagger- en bestortingswerk in Mallegat-Noord, een insteekhaven in de havens van Dordrecht. Dit in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam.

Haven weer op diepte
Door het aanslibben was de insteekhaven toe aan een onderhoudsbeurt. Vooral ook omdat we tegenwoordig steeds meer te maken hebben met grotere en diepere schepen. Om de haven weer op diepte te brengen en meer ruimte te creëren voor het scheepvaartverkeer, hebben we onder meer het volgende gedaan: herprofileren van het talud, plaatsen van nieuwe talud- en bodembescherming en baggeren van de haven.
In tien weken tijd hebben we in totaal 15.000 kuub baggerwerk  verricht en 3.000 vierkante meter talud- en bodembescherming aangebracht, waarin we 5.500 ton stortsteen hebben verwerkt. De verontreinigde baggerspecie die hierbij vrijkwam hebben we afgevoerd naar baggerspeciedepot Slufter in Rotterdam. De klus wordt medio februari opgeleverd.

Zo min mogelijk hinder
De insteekhaven is de ‘deur’ voor diverse bedrijven die via het water hun goederen aan- en afvoeren.  Op- en overslagbedrijf Zeehaven Dordrecht (ZHD), waarbij schepen van allerlei formaten laden en lossen, is er zo een. In verband met de doorstroom van schepen van en naar de bedrijven aldaar was het dus des te belangrijker om tijdens ons werk voor zo min mogelijk hinder te zorgen. Vooral voor ZHD, omdat we daar zowat ‘op de stoep’ bezig waren.

Tagged: Mallegat Noord

Deel dit project