Projecten die we hebben opgeleverd...

Martens en Van Oord kijkt met trots terug op de projecten die in het verleden zijn uitgevoerd.

Afgerond

Baggeren nabij koelwaterinlaat Moerdijk

In opdracht van Havenbedrijf Moerdijk heeft Martens en Van Oord in september-oktober 2017 70.000 kuub baggerspecie verwijderd uit het Hollandsch...

Afgerond

Dijkverbetering Nattenhoven-Roosteren & Meers-Maasband

In februari 2017 ontving Martens en Van Oord de gunning voor de aanbesteding ‘Dijkverbetering Nattenhoven-Roosteren & Meers-Maasband’. Het plan...

Afgerond

Herstellen erosiekuil in het Spui

Begin maart 2017 heeft Martens en Van Oord het project ‘Herstellen van een erosiekuil in het Spui’ in een spoedprocedure gegund gekregen. Het...

Afgerond

Aanleg Landbouwweg Dordrecht

In augustus 2016 is Martens en Van Oord in opdracht van aannemer Van Boekel Zeeland B.V. gestart met de uitvoering van de grondwerkzaamheden en het...

Afgerond

Aanleggen Luwtedam IJmeerkust

In opdracht van Grond en Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam voert Martens en Van Oord werkzaamheden uit in de Zuidelijke IJmeerkust in de...

Afgerond

Polder Stededijk

Rijkswaterstaat heeft Martens en Van Oord gevraagd een bijdrage te leveren aan het herstel van de ecologische waterkwaliteit in Stededijk. De...

Afgerond

Baggerwerk Roode Vaart Moerdijk

In opdracht van Havenschap Moerdijk gaat Martens en Van Oord ook de laatste insteekhaven van Port of Moerdijk, de Roode Vaart, baggeren en verdiepen!...

Afgerond

Ontgraven bouwkuip Heesen Yachts in Oss, tussen de ankers en met lange giek

Eind oktober zijn we gestart in opdracht van aannemersbedrijf Colijn met het ontgraven van een bouwkuip voor scheepswerf Heesen Yachts in Oss. De...

Afgerond

Bouwkuip N23 Westfrisiaweg

Provincie Noord-Holland werkt de komende jaren aan de realisatie van de N23 Westfrisiaweg, een belangrijke dwarsverbinding door Noord-Holland. In...

Afgerond

Bagger- en bestortingswerk Mallegat-Noord

Begin oktober 2015 is Martens en Van Oord gestart met het bagger- en bestortingswerk in Mallegat-Noord, een insteekhaven in de havens van Dordrecht....

Afgerond

Uitbreiding de Koninggroep Drimmelen

Half september is Martens en Van Oord gestart met het maken van een opening in de dijk van de Amertak. Deze opening verbindt de zwemplas van...

Afgerond

Machineverhuur bouwkuip U-Bahn Hamburg

Vanuit hoofdaannemer EGGERS Umwelttechniek GmbH heeft Martens en Van Oord opdracht gekregen voor de natte ontgraving van het project ‘Bouwkuip...

Afgerond

Uitvoering baggerwerk Moerdijk

In opdracht van Havenschap Moerdijk gaat Martens en Van Oord medio juli starten met baggerwerkzaamheden in de haven van Moerdijk (Port of Moerdijk)....

Afgerond

Natuurontwikkeling Ertveldpolder

Martens en Van Oord heeft opdracht gekregen van Waterschap Aa en Maas en de gemeente ‘s-Hertogenbosch voor de herinrichting van de Ertveldpolder....

Afgerond

Herstel steigers en baggeren Zierikzee

In opdracht van gemeente Schouwen-Duiveland gaat Martens en Van Oord in de jachthaven van Zierikzee oude steigerpalen verwijderen en nieuwe...

Afgerond

Baggerspeciedepot Hollandsch Diep

Martens en Van Oord weet echt álle baggerspecie snel, veilig en vakkundig te lossen. Zelfs de meest lastig verpompbare en meest verontreinigde...

Afgerond

Kaderrichtlijn Water 3 en hoogwatergeul Well-Aijen Zuid

Martens en Van Oord werkt, in opdracht van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, tot eind 2015 aan het project Kaderrichtlijn Water 3 (KRW 3) en...

Afgerond

Baggerwerk in Vierde Havendok Antwerpen

Een Nederlands bedrijf dat een baggerklus in België uitvoert is niet gebruikelijk: Martens en Van Oord deed het in Antwerpen, waar een haven moest...

Afgerond

CADZAND-Maritiem

Aan de kust van Zeeuws-Vlaanderen, bij Cadzand-Bad, gaat Combinatie Cadzand-Bad aan het werk om de kustveiligheid te verbeteren, de aanleg van een...

Afgerond

Groot Onderhoud Vaarwegen (GOVa)

Half april 2014 heeft Martens en Van Oord opdracht gekregen van Rijkswaterstaat voor het project Groot Onderhoud Vaarwegen (GOVa) fase 4c perceel 2....