1 2 3

Aanleg 3e kolk Beatrixsluis en verbreding Lekkanaal nieuws

Laatste nieuws / 11 december 2017

900 jaar oude dijk afgegraven

De nieuwe primaire kering bij de Beatrixsluis is sinds augustus klaar. In september kon Martens en Van Oord beginnen met het afgraven van een stuk dijk van 900 jaar oud. Voordat het zover was kregen Rijkswaterstaat (RWS), aannemer Sas van Vreeswijk en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) de kans om de eeuwenoude dijk aan de binnenkant te bekijken.


Aanleg 3e kolk Beatrixsluis en verbreding Lekkanaal

Sas van Vreeswijk heeft de definitieve gunning binnen voor de bouw van de derde Beatrixsluis-kolk en het verbreden van het Lekkanaal bij Nieuwegein. Schepen moeten vlotter en veiliger de doorgang kunnen passeren vindt Rijkswaterstaat, en dus moet de nieuwe kolk van de 77 jaar oude Prinses Beatrixsluis breder en dieper.

Het werk aan deze grootste monumentale binnenvaartsluis van Nederland start volgend najaar en moet klaar zijn in 2019. Sas van Vreeswijk is verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw en financiering van de derde sluiskolk en het verruimen van het kanaal. De combinatie blijft 27 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud van het hele sluizencomplex en Lekkanaal.

Als belangrijke partner tekent Martens en Van Oord, uiteraard, voor al het grondwerk. De derde sluiskolk komt ten oosten van de twee huidige kolken te liggen. Aan diezelfde kant gaan wij het Lekkanaal over de gehele lengte verbreden en verdiepen. Daarbij verleggen we ook de dijk iets meer naar het oosten.

Sas van Vreeswijk is een aannemerscombinatie van Besix, Heijmans en Jan de Nul. Het project Lekkanaal/derde kolk Beatrixsluis  is onderdeel van het programma Sluizen van Rijkswaterstaat. Dit programma bestaat uit zes projecten: keersluis Limmel, tweede kolk Eefde, derde kolk Beatrixsluis, zeetoegang IJmond, zeesluis Terneuzen en de Afsluitdijk.


Deel dit project