1 2 3

Aanleg 3e kolk Beatrixsluis en verbreding Lekkanaal nieuws

Laatste nieuws / 10 juli 2017

Complexe klus vraagt om korte lijnen

Vanaf 2019 hoeft het scheepvaartverkeer over het Amsterdam-Rijnkanaal niet meer bang te zijn voor opstoppingen bij de Prinses Beatrixsluis. Bij Nieuwegein werkt Martens en Van Oord voor aannemerscombinatie Sas van Vreeswijk aan het verbreden van het Lekkanaal en de bouw van een derde sluiskolk. Een complexe klus maar voorlopig vordert het project gestaag. Een update.


Aanleg 3e kolk Beatrixsluis en verbreding Lekkanaal

Sas van Vreeswijk heeft de definitieve gunning binnen voor de bouw van de derde Beatrixsluis-kolk en het verbreden van het Lekkanaal bij Nieuwegein. Schepen moeten vlotter en veiliger de doorgang kunnen passeren vindt Rijkswaterstaat, en dus moet de nieuwe kolk van de 77 jaar oude Prinses Beatrixsluis breder en dieper.

Het werk aan deze grootste monumentale binnenvaartsluis van Nederland start volgend najaar en moet klaar zijn in 2019. Sas van Vreeswijk is verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw en financiering van de derde sluiskolk en het verruimen van het kanaal. De combinatie blijft 27 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud van het hele sluizencomplex en Lekkanaal.

Als belangrijke partner tekent Martens en Van Oord, uiteraard, voor al het grondwerk. De derde sluiskolk komt ten oosten van de twee huidige kolken te liggen. Aan diezelfde kant gaan wij het Lekkanaal over de gehele lengte verbreden en verdiepen. Daarbij verleggen we ook de dijk iets meer naar het oosten.

Sas van Vreeswijk is een aannemerscombinatie van Besix, Heijmans en Jan de Nul. Het project Lekkanaal/derde kolk Beatrixsluis  is onderdeel van het programma Sluizen van Rijkswaterstaat. Dit programma bestaat uit zes projecten: keersluis Limmel, tweede kolk Eefde, derde kolk Beatrixsluis, zeetoegang IJmond, zeesluis Terneuzen en de Afsluitdijk.


Deel dit project