1 2 3 4 5 6

Zomerbedverdieping stuwpand Grave

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Martens en Van Oord de maas verdiept in stuwpand Grave. Daarbij is anderhalf tot drie meter van de rivierbodem afgegraven. Deze verdieping van de rivierbodem heeft een waterstandsdaling van 25 centimeter bij hoogwater tot gevolg.

Maaswerken
De Maas heeft vele gezichten. Hoewel zij karakter en sfeer geeft aan haar omgeving, is zij de afgelopen jaren ook al vaak een serieuze bedreiging gebleken voor haar omgeving in tijden van hoog water. Om de dreiging die van de rivier uitgaat te verminderen en om transport over de rivier en natuurontwikkeling in de omgeving te stimuleren, heeft Rijkswaterstaat het zeer grootschalige initiatief ‘Maaswerken’ in het leven geroepen. Onderdeel van de Maaswerken is de Zandmaas. De Zandmaas is het gedeelte van de Maas tussen Maasbracht en Den Bosch. Het belangrijkste doel van de Maaswerken in dit gebied is de bescherming tegen hoogwater. De rivier krijgt meer ruimte om water te bergen en af te voeren. Dat gebeurt door de rivier te verdiepen en hoogwatergeulen en retentiebekkens aan te leggen.

Stuwpand Grave
Bij het afgraven zijn grote hoeveelheden zand en grind vrijgekomen. Om deze grondstoffen hoogwaardig af te kunnen zetten heeft Martens en Van Oord fors geïnvesteerd in het proces van winnen en bewerken van de vrijkomende materialen. Zandwielenponton Roeroord zorgt voor een hoogwaardige winning, de klasseerinstallatie op Moerdijk ontdoet het materiaal van organische stoffen en zorgt voor een juiste korrelopbouw van het zand en grind dat als grondstof voor de betonindustrie wordt verkocht.

Beveiligd baggeren
Tijdens het baggeren zijn in de Maas op verschillende plaatsen explosieven gevonden. In verband met de vondst van deze conventionele explosieven heeft Martens en Van Oord een unieke beveiligde werkmethode ontwikkeld. Hiervoor is het zandwielenponton Roeroord omgebouwd en beveiligd. Het zand dat van de bodem wordt gezogen gaat door een verstevigde leiding en wordt gezeefd. Met een magneet wordt het ontdaan van alle ijzerhoudende delen, waaronder dus ook de explosieven. Deze worden opgevangen in een beveiligde bak en afgevoerd. Martens en Van Oord is door deze werkwijze gecertificeerd conform de WSCS-OCE Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven. Het verkregen certificaat stelt Martens en Van Oord voortaan in staat op een veilige manier baggerwerk uit te voeren in ‘verdachte’ gebieden.

Lees meer over de Explosieveilige baggermethode van Martens en Van Oord.
In Autograaf 43 staat een artikel over de baggerwerkzaamheden van Martens en Van Oord op de Zandmaas. Projectleider Johan van den Hout en materieel-engineer Robert de Haas vertellen over het aantreffen van conventionele explosieven en de oplossing die de afdeling Materieel Engineering van Martens en Van Oord hiervoor heeft ontwikkeld.
Autograaf 43 Explosieveilig baggeren op de Zandmaas

Deel dit project


Gerelateerd materieel

Materiaal gebruikt bij de realisatie
van dit project