1 2 3 4

Kaderrichtlijn Water Oevers en Uiterwaarden nieuws

Laatste nieuws / 07 april 2016

Dordtsche Avelingen officieel geopend

Met het onthullen van een informatiebord is maandag 4 april de Dordtsche Avelingen officieel geopend. De openingshandeling werd verricht door districtshoofd Bianca Janssen van Rijkswaterstaat en wethouder Theo Boerman van de gemeente Hardinxveld-Giessendam.


Kaderrichtlijn Water Oevers en Uiterwaarden

In september 2012 heeft Martens en Van Oord het bericht ontvangen dat de combinatie GMB/Martens en Van Oord de definitieve gunning betreffende het project KRW Oevers en Uiterwaarden heeft gekregen. Kaderrichtlijn Water (KRW), is een Europese richtlijn die sinds december 2000 van kracht is om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater op goed niveau te krijgen en te houden. De doelstelling van Kaderrichtlijn Water is om de ecosystemen die afhankelijk zijn van water te beschermen tegen verdere achteruitgang en tevens de kwaliteit van deze ecosystemen te verbeteren.

Het projectgebied ligt in Zuid-Holland en omvat 9 locaties waar oeverlengte gecreëerd zal worden om de waterkwaliteit te bevorderen. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit droog grondwerk, baggerwerk, zandleveranties en kust- en oeverwerk.

Publieksgericht netwerkmanagement
Bij de aanbesteding is niet alleen gekeken naar de inschrijfprijs, ook de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) was belangrijk. In het bijzonder publieksgericht netwerkmanagement en duurzaamheid speelden een grote rol in de beoordeling. Combinatie GMB/Martens en Van Oord maakte een plan van aanpak waarin veel rekening wordt gehouden met de omgeving. Zo vindt al het vervoer plaats over water, om de omgeving zo min mogelijk tot last te zijn. De uiteindelijke werkwijze zal mede bepaald worden aan de hand van de wensen van buurtbewoners. De EMVI-plannen zijn door de opdrachtgever erg goed beoordeeld. Dit leverde de combinatie GMB/Martens en Van Oord een fictieve korting en daardoor fictief de laagste prijs op.

Planning
Op dit moment is de voorbereiding van het werk in volle gang. De werkzaamheden zijn gestart in de zomer van 2013 en lopen door tot eind 2015.

Voor meer informatie over Kaderrichtlijn Water verwijzen wij u naar de website Helpdesk Water.
Rijkswaterstaat verspreidt regelmatig een nieuwsbrief over dit project.  Via de website van Rijkswaterstaat kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief.

Deel dit project


Gerelateerd materieel

Materiaal gebruikt bij de realisatie
van dit project