Continue focus op kwaliteit

Martens en Van Oord is een bedrijf van denkers en doeners. Mensen met passie die altijd zoeken naar oplossingen op maat, voor elk project. Steeds deskundig, grensverleggend en betrokken. Kernwaarden die dan ook verankerd zijn in alle geledingen van onze bedrijfsvoering.

Waaraan u dat merkt? Aan onze voortdurende focus op kwaliteit, wat alleen haalbaar is met kennis, vakmanschap en professionaliteit. Door verschillende kennisgebieden en technieken te combineren weten wij juist originele en efficiënte oplossingen te bedenken. Aantoonbaar veilig werken, waarbij we risico’s minimaliseren en beheersen, is daarbij een vereiste. Op projecten maar ook in de eigen organisatiecultuur, want het een kan niet zonder het ander.

Duurzaamheid, op papier én in de praktijk
U merkt het ook aan ons duurzaam handelen, in alles wat we doen. We investeren bewust in schoon en zuinig materieel én, in lijn hiermee, in de bewustwording en het gedrag van onze mensen. We leren van onze uitkomsten zodat we onszelf continu kunnen verbeteren, waarmee we de verwachtingen van de opdrachtgever vaak overtreffen.

Ons ‘groen bloed’ stroomt ook op projecten waar we aan het werk zijn. Grondstromen knopen we tot het laatst mogelijke restje aan elkaar. Wat we niet op het ene project kwijt kunnen, hergebruiken we op het andere. En secundaire grondstoffen proberen we zo hoogwaardig mogelijk toe te passen.

Duurzaam MvO

Visie op duurzaamheid

Groen denken én doen

Duurzaam denken zit bij Martens en Van Oord altijd al in de genen. Zonder dat het van de daken geschreeuwd werd, ook al toen er nog geen beloning tegenover stond.