Certificeringen

Martens en Van Oord is gecertificeerd volgens:
- NEN-EN-ISO 9001:2008
- NEN-EN-ISO 14001
- VCA 2008/5.1**
- Branchegerichte Toelichting Railinfra (BTR)
- WSCS-OCE Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven
- BRL 7000 Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem
- BRL 7500 Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie
- BRL 9335-2 Milieuhygiënische keuring van partijen grond uit projecten
- CO2-prestatieladder niveau 5
CO2-Bewust certificaat, niveau 5 geldig tot 2019-10-01

Productcertificaten:
- BRL 2502 (korrelvormige materialen met een volumieke massa van ten minste 2000 kg/m3)
- BRL 9321 (Industriezand en (gebroken) industriegrind)

Martens en Van Oord is lid van:
- Bouwend Nederland
- Vereniging Familiebedrijven Nederland (FBNed)
- Nederlands Kenniscentrum voor Ondergronds Bouwen en Ondergronds Ruimtegebruik (COB)
 

MvO schaalmodel

Voor de liefhebber!

Martens en Van Oord heeft het 'wagenpark' uitgebreid met een nieuw type schaalmodel, een MAN truck met dieplader. Vanaf heden te koop!