Certificeringen

Martens en Van Oord is gecertificeerd volgens:
- NEN-EN-ISO 9001:2008
- NEN-EN-ISO 14001
- VCA 2008/5.1**
- Branchegerichte Toelichting Railinfra (BTR)
- WSCS-OCE Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven
- BRL 7000 Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem
- BRL 7500 Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie
- BRL 9335-2 Milieuhygiënische keuring van partijen grond uit projecten
- CO2-prestatieladder niveau 5
CO2-Bewust certificaat, niveau 5 geldig tot 2019-10-01

Productcertificaten:
- BRL 2502 (korrelvormige materialen met een volumieke massa van ten minste 2000 kg/m3)
- BRL 9321 (Industriezand en (gebroken) industriegrind)

Martens en Van Oord is lid van:
- Bouwend Nederland
- Vereniging Familiebedrijven Nederland (FBNed)
- Nederlands Kenniscentrum voor Ondergronds Bouwen en Ondergronds Ruimtegebruik (COB)
 

Ontpoldering Noordwaard

Project

Ontpoldering Noordwaard

De ontpoldering van de Noordwaard is een uniek project.

Autograaf

Word abonnee

Wilt u op de hoogte blijven van al het nieuws rondom onze projecten, investeringen en mensen? Neem dan een gratis abonnement op de Autograaf!