15 september 2015 Zomerwandeling Vlijmen
20 september 2015
Op 20 september organiseert Martens en Van Oord vanuit Vlijmen een wandeling door het natuurgebied bij project Hoogwateraanpak ’s-Hertogenbosch (HoWaBo). Het thema van de wandeling is waterecologie. De natuur bij HoWaBo is volop in ontwikkeling en er wordt hard gewerkt om de authenticiteit van het gebied te herstellen.

De werkzaamheden vorderen gestaag en de eerste resultaten van de natuurontwikkeling zijn al zichtbaar, ook langs en in de diverse watergangen. Tijdens de excursie vertellen de projectecoloog en de boswachter van Natuurmonumenten alles over de ontwikkeling van de ecologie in de watergangen. Aan bod komen onder andere de Modderkruiper, Bittervoorn en kranswieren.

Geïnteresseerden zijn om 9.30 uur van harte welkom voor deze interessante wandeling (duur: tot circa 12.00 uur) en kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar howabo@mvogroep.nl.
De wandeling start bij de weegbrug aan de Vliedbergweg te Vlijmen.

Het project HoWaBo in het kort
Het project Hoogwateraanpak ’s-Hertogenbosch, kortweg HoWaBo, heeft twee doelen: ’s-Hertogenbosch en omgeving beschermen in tijden van hoogwater en behoud en uitbreiding van de bijzondere natuur in het projectgebied. Tussen Vlijmen, Vught en ’s-Hertogenbosch wordt een gebied van 750 hectare ingericht als waterberging. Tijdens hoogwaterpieken op de Maas kan water hier tijdelijk worden geparkeerd. Om de bestaande natuurwaarden in dit gebied te behouden en zeldzame soorten de kans te geven zich te ontwikkelen, wordt voedselrijke, voormalige landbouwgrond afgegraven. De natte, schrale grond maakt het voor bijzondere planten en dieren, zoals de zeldzame vlinder pimpernelblauwtje, mogelijk om te leven. De afgegraven grond wordt onder andere gebruikt voor de aanleg van de kades van de waterberging. Eind 2017 moet het klaar zijn.


Deel dit artikel

Project

Gerelateerd: Hoogwateraanpak 's-Hertogenbosch (HoWaBo)

In februari 2014 heeft Martens en Van Oord van opdrachtgever waterschap Aa en Maas de definitieve gunning gekregen voor de uitvoering van...
Tags