12 februari 2013 Wijziging Contract Uiterwaardvergraving Avelingen
Sinds mei 2012 werkt Martens en Van Oord samen met waterbouwer de Klerk aan de Gorcumse maatregel voor Ruimte voor de Rivier. Om Gorinchem te beschermen tegen hoogwater heeft de Merwede extra ruimte nodig om een teveel aan water te kunnen afvoeren.

Hiervoor wordt de bestaande uiterwaard verlaagd en wordt er een zogenaamde nevengeul gegraven in de uiterwaard. Het doorstroomgebied van de Merwede wordt hierdoor groter en de rivier kan bij hoogwater gebruikmaken van deze tweede geul. Dit heeft een waterstanddaling van 10.7 centimeter tot gevolg.

Opdrachtgever gemeente Gorinchem had plannen om het zand dat bij de uiterwaardvergraving vrijkomt, op te slaan in een tijdelijk zanddepot in Gorinchem Noord. Daar kon het vervolgens gebruikt worden voor de aanleg van bedrijventerrein ‘Groote Haar’. Het verkrijgen van toestemming en de vergunningen voor vervoer van het zand naar het depot bleek echter een lastiger en tijdrovender traject dan verwacht. Daarom zijn de plannen gewijzigd en heeft de gemeente aannemerscombinatie De Klerk-Martens en Van Oord gevraagd al het zand af te voeren. Waterveiligheid staat voorop en hierdoor is er meer zekerheid dat de werkzaamheden tijdig afgerond kunnen worden.

Het vervoer van het zand naar Gorinchem Noord was een belangrijk onderdeel in het contract en daarom is er een wijziging in het contract vastgesteld. Op maandag 11 februari 2013 hebben gemeente Gorinchem en aannemerscombinatie De Klerk-Martens en Van Oord het nieuwe contract getekend. Door vervoer van het zand naar Gorinchem Noord te laten vervallen, kunnen de werkzaamheden naar verwachting eind 2013 worden afgerond. 

Deel dit artikel

Project

Gerelateerd: Uiterwaardvergraving Avelingen

Martens en Van Oord werkt mee aan verschillende projecten van het programma ‘Ruimte voor de Rivier’ van Rijkswaterstaat. In dit programma wordt...
Tags