04 juli 2016 We doen het duurzaam
Gisteren, vandaag en morgen. Duurzaam denken én handelen, dat doen we al jaren bij Martens en Van Oord. We vinden het belangrijk op verantwoorde wijze om te gaan met ons milieu en zijn blij dat ook steeds meer opdrachtgevers dit van ons verlangen. Om hieraan te kunnen voldoen zijn we bij MvO voortdurend op zoek naar manieren om o.a. de CO2-uitstoot omlaag te brengen. Binnen onze eigen organisatie maar ook in de rest van de grond-, weg- en waterbouwsector. Want alleen zo kunnen we echt een vuist maken als het om de zorg voor onze aarde gaat.

Zuiniger materieelpark
Dat onze visie op duurzaamheid meer inhoudt dan mooie woorden alleen, laten onze cijfers over 2015 zien. In dat jaar zorgden onze activiteiten voor 24.423 ton aan CO2-uitstoot. Een toename ten opzichte van 2014 maar die is toe te schrijven aan een stijging van onze bedrijfsactiviteiten. Door de vele maatregelen die we de afgelopen jaren troffen, hebben we onze CO2-reductiedoelstellingen namelijk ruimschoots gehaald. Zo konden we door de aanschaf van o.a. hybride graafmachines, vrachtwagens en personen- en bedrijfswagens fors besparen op ons brandstofverbruik. Een reductie van 537 ton CO2-emissie was het resultaat.

Meer maatregelen
Omdat ons omvangrijke wagenpark verantwoordelijk is voor meer dan 90% van onze CO2-emissies is het belangrijk te investeren in schoon en zuinig materieel. Maar MvO heeft meer gedaan. Zo hebben we vorig jaar een Campagne ‘Voorkomen onnodig stationair draaien’ gehouden. En ook zijn in een groot deel van onze voertuigen boardcomputers geïnstalleerd die onze machinisten automatisch feedback geven op hun rijgedrag. Verder hebben we het energieverbruik op ons hoofdkantoor gedetailleerd in kaart gebracht. Dit onderzoek vormt een goede basis voor toekomstige maatregelen.

Bijdrage hele sector
Naast maatregelen die MvO heeft getroffen om onze interne doelstellingen te bereiken, zijn we in 2015 ook nadrukkelijk op zoek gegaan naar mogelijkheden om de CO2-uitstoot in de keten en/of gehele sector terug te dringen. Een voorbeeld hiervan is ons besluit door te gaan met het wassen van AEC-bodemassen. Dit restproduct dat overblijft na verbranding van huisafval verwerkt MvO tot bruikbare grondstoffen voor de weg- en waterbouwsector. Een ander initiatief is onze deelname aan Energievisie Moerdijk. Binnen dit samenwerkingsverband denken we, samen met een aantal andere bedrijven, mee over maatregelen die het haven- en industriegebied Moerdijk energiezuiniger kunnen maken. Tot slot hebben we vorig jaar uitgebreid onderzoek gedaan naar de milieueffecten van diverse bouwstoffen. Een deel van de resultaten verschijnt binnenkort in de nationale milieudatabase. Het biedt bedrijven uit de sector de mogelijkheid deze duurzame materialen te verwerken in hun aanbestedingen.

Door op de ingeslagen weg
Al met al heeft 2015 qua CO2-reductie een mooi resultaat opgeleverd. Maar daarmee zijn we er natuurlijk niet. Ook in 2016 gaan we door op de duurzame weg die we lang geleden zijn ingeslagen. Bijvoorbeeld door, afhankelijk van onze subsidieaanvraag, zonnepanelen te installeren op het dak van het hoofdkantoor en maatregelen te treffen om het rendement van onze warmte-koudeopslag (WKO) te verhogen. Verder investeren we wederom in schonere machines ontwikkeld volgens de laatste stand van de techniek en gaan we door met het vergroten van het milieubewustzijn van onze machinisten. Op 26 mei jl. ondertekenden we daartoe, samen met 28 andere partijen, Green Deal ‘Het Nieuwe Draaien’ . Doel van de afspraken is om de uitstoot van schadelijke stoffen door mobiele werktuigen met 10% omlaag te brengen. Om dit te kunnen realiseren heeft MvO zich tot doel gesteld jaarlijks zo’n 70.000 liter brandstof te besparen ofwel meer dan 225 ton CO2.

Duurzaamheid zit ingebakken in ons denken en doen. En we ervaren het als een uitdaging voortdurend te blijven zoeken naar manieren om hier nog meer invulling aan te geven. Niet alleen voor onze interne bedrijfsvoering maar ook voor de hele grond-, weg- en waterbouwsector. De beste oplossing? Dat is een duurzame oplossing.

In september 2013 heeft MvO de hoogste trede van de CO2-prestatieladder bereikt: CO2-bewust certificaat niveau 5. In juli van dit jaar gaan we wederom op voor niveau 5, maar dan volgens versie 3.0 van de CO2-prestatieladder.


Tagged: duurzaamheid

Deel dit artikel

Tags