21 november 2014 Topdrukte voorbij op project Kaderrichtlijn Water
De drukste periode van het project Kaderrichtlijn Water (KRW) is bijna afgelopen. “Nu lopen nog 3 van de 9 deelgebieden tegelijkertijd. Het is een aansprekend project en ook een enorme logistieke puzzel”, vertelt Norbert Vullings, uitvoerder van Martens en Van Oord en combinatie GMB-MvO KRW. Norbert is zowel betrokken bij de werkvoorbereiding als bij de uitvoering. Hoe staat het werk er momenteel voor? Norbert vertelt………..

Laatste loodjes

Deelproject Willemstad-Tonnekreek bestaat uit 4 delen: Oost, West, Tonnekreek en Bovensluis. Norbert: “In Willemstad-Tonnekreek Oost zijn we bezig met de laatste loodjes. Na de bouwvak zijn we daar verder gegaan. We bouwen nu de resterende meters van de vooroeverdam en brengen hier zand aan. Totaal is 100.000 m3 zanderig materiaal aangebracht en geprofileerd.”

Nog 700 meter

“Bij Willemstad-Tonnekreek West hebben we 3.500 strekkende meter vooroeververdediging opgehoogd met stortsteen. We moeten nog zo’n 200 meter. Er is vrijkomend materiaal aangebracht achter de vooroeververdediging, afkomstig van een ander deelgebied; Vijfsluizerhaven. Ook hebben we de achterdammen aangebracht. Die beschermen het achterliggende land tegen de golfslag bij de wateropeningen in de dam.”Materiaal hergebruiken

“Bij Tonnekreek hebben we in de bestaande kreek de oevers flauwer gemaakt. Dit was vóór de bouwvak klaar. Het materiaal dat vrijkwam, hebben we deels gebruikt voor Willemstad-Tonnekreek West en voor een deel afgevoerd naar het baggerspeciedepot in het Hollandsch Diep.”

Kreek uitgediept

“We hebben een tijd stilgelegen met de uitvoering van Bovensluis vanwege het broedseizoen. In juni zijn we weer opgestart. Daar hebben we de dichtgeslibde kreek uitgegraven. Het vrijgekomen slib is ook afgevoerd naar het baggerdepot. Ook dit gebied is klaar.”

Verzonken dam verhogen

“Bij Blanken Slikken bouwen we op de plek van een verzonken vooroeververdediging een nieuwe dam. Daarachter leggen we natuurvriendelijke oevers aan. We zijn eind september gestart met het storten van zanderig materiaal uit deelproject Zandplaat. Vervolgens bouwen we de dam op met zinkstukken en steen."

Onschadelijk gemaakt

Begin september zijn we ook gestart bij de Zandplaat. “Bij onderzoek naar niet gesprongen explosieven troffen we aardig wat explosieven aan, zo’n 5 kg in totaal. Deze zijn inmiddels in het gebied onschadelijk gemaakt. Vervolgens hebben we de bovenste grondlaag afgegraven en afgevoerd naar deelproject Doornwaard met een splijtbak: een duwbak die open kan, zodat het materiaal naar de bodem kan zakken. Ook de onderliggende zandlaag is afgegraven. Dit materiaal hebben we hergebruikt bij Blanken Slikken.”
De technische opname heeft op 18 november plaatsgevonden.

Diepe put opvullen

Deelgebied Doornwaard is tegelijk met de Zandplaat afgerond. “We hebben hier een 1.500 meter lange kreek gegraven. De bovenlaag en onderliggende zandlaag zijn apart afgezet. Hiermee konden we een 10 meter diepe put in het gebied opvullen.”Vuiler dan gedacht

“Medio september zijn we ook bij Vijfsluizerhaven gestart met ontgravingswerkzaamheden en daar leggen we nu de laatste hand aan. We zijn hier veel puin tegen gekomen. Dit is eruit gezeefd. We maken hier een verbinding met open water en leggen flauwe taluds aan. Het werk is hier lastig, omdat de grond op verschillende plekken vuiler is dan we dachten. Daarom hebben we het gebied verdeeld in vakken. Schoon materiaal wordt hergebruikt in deelgebied Willemstad-Tonnekreek West en deels is afgevoerd naar een spoelgat op de Nieuwe Maas. Vervuilde grond gaat naar het baggerdepot in het Hollandsch Diep.”Laatste voorbereidingen

“Dan is er nog de Geertruida-Agathapolder. Dit gebied bestaat gedeeltelijk uit een verlande kreek, een nieuwe verbindingsgeul die uitgegraven moeten worden en uit een deel droog grondverzet waarbij kreekjes worden aangelegd. Hier zijn we eind oktober mee gestart en zal tot het einde van dit jaar lopen.”

En ten slotte de Dordtsche Avelingen. Dit deelproject heeft vertraging opgelopen. “Vanwege een grote populatie Noordse woelmuizen en de aanwezigheid van drie beverburchten maken we voor een groot deel van dit gebied een nieuw ontwerp. Dat is in januari 2015 gereed. Daarna volgen de vergunningen en kunnen we na de zomer van 2015 verder met de uitvoering.”Deel dit artikel

Project

Gerelateerd: Kaderrichtlijn Water Oevers en Uiterwaarden

In september 2012 heeft Martens en Van Oord het bericht ontvangen dat de combinatie GMB/Martens en Van Oord de definitieve gunning betreffende het...
Tags