12 december 2013 Slibindikken met geotubes succesvol
Martens en Van Oord heeft, in opdracht van Heijmans, voor de realisatie van een nieuwe ondergrondse parkeergarage op het Vonk en Vlamterrein in ’s-Hertogenbosch de bovenlagen van de bouwkuipen droog ontgraven. Het resterende deel tot een diepte van 14 meter onder het bestaande niveau wordt nat ontgraven. Bij het nat ontgraven komt veel slib vrij.

Het slib wordt opgezogen met een DOP-pomp voorzien van een speciaal ontwikkelde slibkop. Het hiermee opgezogen water-/slibmengsel wordt verpompt naar geotubes, met lengtes tot 100 meter, om hier het slib af te vangen. Om dit proces te optimaliseren, ondergaat het slib een behandeling met coagulant en flocculant (klontermiddel), zodat er een binding van de kleine slibdeeltjes ontstaat. Deze zogenaamde vlokken worden door de wand van de geotubes tegengehouden die in staat zijn het materiaal te ontwateren.

Voor details over het totale proces verwijzen wij u naar:  het informatieblad van TenCate Geotube®

In totaal worden 3 bouwkuipen ontgraven; 2 bouwkuipen voor de parkeergarage en 1 bouwkuip voor de wokkel (inritsectie en onderdoorgang). De Oostkuip van de toekomstige parkeergarage is inmiddels overgedragen aan de opdrachtgever, nog dit jaar volgt de wokkel en eind januari 2014 de laatste Westelijke kuip van de parkeergarage.

Deel dit artikel

Project

Gerelateerd: Parkeergarage Vonk en Vlam 's-Hertogenbosch

Martens en Van Oord verzorgt voor Heijmans het grondwerk van de bouwkuip voor een nieuwe parkeergarage ‘Vonk en Vlam’ in ‘s-Hertogenbosch. In...
Tags