02 december 2013 Scheldeoord al honderden zwerfkeien geruimd
De Scheldeoord heeft op de Baltische zee de eerste herfststormen doorstaan; meters hoge golven zijn door het team getrotseerd. Er wordt hard gewerkt aan het opruimen en opschonen van een toekomstig kabeltracé voor een elektriciteitskabel. Er zijn al honderden zwerfkeien geruimd, qua grootte variërend van handzame keien tot stenen zo groot als die in een hunebed.

Ondanks dat de herfststormen soms sterke zeebenen van de opvarenden vergen, kunnen we zeer positief zijn over de stabiliteit van de Scheldeoord. Inmiddels heeft de opdrachtgever de eerste gebieden aangewezen waar de toekomstige kabelgeul gebaggerd moet gaan worden, aangezien de grond hier te hard is voor de trencher die de kabel in zal graven. In afwachting van de benodigde vergunningen, verwachten we op korte termijn om ook aan dit gedeelte van het project te starten.
Deel dit artikel

Project

Gerelateerd: Baltische Zee - Rostock

De zwerfkeien op de bodem van de Baltische Zee boven Rostock liggen normaal gesproken niemand in de weg. Tot er in die zee een windmolenpark verrees....
Tags