15 december 2015 Sas van Vreeswijk krijgt 'Beatrixsluis' gegund
Sas van Vreeswijk heeft de definitieve gunning binnen voor de bouw van de derde Beatrixsluis-kolk en het verbreden van het Lekkanaal bij Nieuwegein. Schepen moeten vlotter en veiliger de doorgang kunnen passeren, vindt Rijkswaterstaat. Daarom moet de nieuwe kolk van de 77 jaar oude Prinses Beatrixsluis breder en dieper worden.

Het werk aan deze grootste monumentale binnenvaartsluis van Nederland start volgend najaar en moet klaar zijn in 2019. Sas van Vreeswijk is verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw en financiering van de derde sluiskolk en het verruimen van het kanaal. De combinatie blijft 27 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud van het gehele sluizencomplex van het Lekkanaal.

Als belangrijke partner tekent Martens en Van Oord, uiteraard, voor al het grondwerk. De derde sluiskolk komt ten oosten van de twee huidige kolken te liggen. Aan diezelfde kant gaan wij het Lekkanaal over de gehele lengte verbreden en verdiepen. Daarbij verleggen we ook de dijk iets meer naar het oosten.

Sas van Vreeswijk is een combinatie van Besix Group, RebelValley en TDP, met als belangrijke partners Martens en Van Oord en Agidens. Het project Lekkanaal/derde kolk Beatrixsluis  is onderdeel van het programma Sluizen van Rijkswaterstaat. Dit programma bestaat uit zes projecten: keersluis Limmel, tweede kolk Eefde, derde kolk Beatrixsluis, zeetoegang IJmond, zeesluis Terneuzen en de Afsluitdijk.


Deel dit artikel

Tags