08 september 2017 Ruimte voor de Rivier, ook bij Scherpekamp
Kleine moeite, groot plezier? Het is zeker van toepassing op het project bij Scherpekamp. MvO gaat er dit najaar 5.000 kuub grond afgraven om een kade met een meter te kunnen verlagen. Dit moet ertoe leiden dat het water uit het Pannerdensch Kanaal straks bij hoogwater op een logischere plek en dus makkelijker de uiterwaarden in kan stromen. En dat heeft weer tot gevolg dat de waterstand met maar liefst tien centimeter zal dalen!

Slim grondstromenplan
De werkzaamheden zijn al voor de zomer gestart. Zo heeft MvO onderzoek laten uitvoeren naar niet gesprongen explosieven (NGE’s) en zijn er twee proefsleuven gegraven omdat we duidelijkheid wilden hebben over de opbouw van de heel oude kade. Daarnaast is een grondstromenplan opgesteld. Op voorhand ging de opdrachtgever ervan uit dat we 10.000 kuub grond moesten afgraven en afvoeren en 5.000 kuub klei aanvoeren. Onderzoek ter plaatse bracht echter aan het licht dat er voldoende goed materiaal aanwezig is voor de opbouw van de kade. Nieuwe aanvoer van klei is dus niet nodig en ook hoeft maar de helft van de geplande hoeveelheid grond afgevoerd te worden.

Goede coördinatie
Omdat de omliggende bedrijven bereikbaar moeten blijven, starten we met de aanleg van een 150 meter lange tijdelijke weg. Daarna breken we de bestaande weg open en graven we de 750 meter lange kade af. Aansluitend wordt de nieuwe weg aangelegd en ruimen we de tijdelijke baan van stalen rijplaten weer op. Het project is een kolfje naar de hand van MvO. Het feit dat een elektriciteitskabel verlegd moet worden om het werk goed te kunnen uitvoeren, zal wellicht voor de grootste uitdaging zorgen. Meerdere partijen zijn hierbij betrokken. Voor MvO de contractuele verplichting de coördinatie te verzorgen. En daar zitten we bovenop. Want ‘Ruimte maken voor de Rivier’ doen we ook bij kleinere projecten graag volgens planning.

Tagged: Scherpekamp

Deel dit artikel

Project

Gerelateerd: Kadeverlaging Scherpekamp

Dit najaar gaat Martens en Van Oord in opdracht van Rijkswaterstaat 5.000 kuub grond afgraven om een kade met een meter te kunnen verlagen. Dit moet...
Tags