18 september 2017 Polder Stededijk is er klaar voor
In Polder Stededijk kan de natuur haar gang weer gaan. In maart 2016 ging het gebied, dat onderdeel is van de Sliedrechtse Biesbosch, op de schop. Doel van het project was om de ecologische waterkwaliteit te herstellen en daarmee het leefgebied van vissen, oever- en waterplanten te verbeteren. De komende jaren moet blijken wat het effect van de maatregelen zal zijn. Bij MvO hebben we er in ieder geval alles aan gedaan om de polder zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor flora en fauna.

Optimalisatie grondstromen
Basis van de maatregelen was het terugbrengen van de getijdewerking in de polder. Om dit te kunnen realiseren, hebben we drie nieuwe doorstroomopeningen gerealiseerd en een krekenstelstel aangelegd. In totaal moest daarvoor 35.000 kuub klei afgegraven worden. Omdat we er bij MvO altijd naar streven onze grondstromen te optimaliseren, zijn we ook nu op zoek gegaan naar een goede bestemming voor het materiaal. De klei is afgevoerd naar de Beatrixsluis bij Nieuwegein waar we er een nieuwe winterdijk van hebben gebouwd.

Recreanten welkom
We zeiden het eerder al: nu het project is afgerond, zal de komende jaren moeten blijken hoe flora en fauna zich ontwikkelen. Hopelijk gaan vissen, vogels en bevers zich thuis voelen in het gebied en kunnen we straks ook genieten van planten als lisdodde, kattenstaart en bitterveldkers. Dankzij de door ons aangelegde nieuwe wandelroute en de verbeterde toegang tot het gebied kunnen recreanten de ontwikkelingen in ieder geval op de voet volgen!


Tagged: Stededijk

Deel dit artikel

Project

Gerelateerd: Polder Stededijk

Rijkswaterstaat heeft Martens en Van Oord gevraagd een bijdrage te leveren aan het herstel van de ecologische waterkwaliteit in Stededijk. De...
Tags