28 mei 2015 Overdiepse Polder afgerond
Ons deel van de werkzaamheden voor de Overdiepse Polder in Waspik zit er inmiddels op. Aannemerscombinatie De Hollandsche Waard Overdiep (Van Oord Nederland – GMB Civiel – Oldenkamp) schakelde Martens en Van Oord in om de bestaande primaire waterkering af te graven en de vrijkomende grond te verwerken op diverse plekken op het project.

Concreet betekent dit dat we de bestaande primaire kering verlaagd hebben tot tussenkade waarop later een fietspad wordt aangelegd. De landbouwpercelen en terpen waarop de boerderijen staan hebben we aangevuld met de bij ontgraving van de tussenkade vrijgekomen grond en klei. Ook de Westplas hebben we gedeeltelijk opgevuld met grond en klei vrijgekomen uit de oude primaire kering. Hierdoor is de plas aantrekkelijker geworden voor flora en fauna.

De Overdiepse Polder is onderdeel van het rijksprogramma Ruimte voor de Rivier en gaat dienst doen als overloopgebied. De polder blijft grotendeels in gebruik als landbouwgebied met daarnaast ruimte voor recreatie en natuur.


Deel dit artikel

Project

Gerelateerd: Overdiepse Polder Waspik 2014

De Overdiepse Polder in Waspik is één van de ruim dertig locaties van het rijksprogramma Ruimte voor de Rivier. Martens en Van Oord gaat in...
Tags