16 oktober 2015 Ons werk aan de Bosschendijk zit er bijna op!
In opdracht van waterschap Hollandse Delta is Martens en Van Oord bezig met 2,2 kilometer dijkversterking van de Bosschendijk, tussen Oud-Beijerland en Heinenoord. Op dit moment leggen we daar de laatste hand aan. Eind oktober is ons deel van het werk helemaal klaar.

Inmiddels is er veel gebeurd. De dijkbekleding is vervangen door een nieuwe kleilaag. Ook de binnenbermen zijn aangelegd om te voorkomen dat water onder de dijk doorkomt. 1 oktober is de dijk ingezaaid om te voldoen aan een veilige dijk.

Ten behoeve van de waterkwaliteit in de polder hebben we een hevelgemaal aangelegd. Dit gemaal bestaat uit een gedeelte vrij-vervalriool vanaf de Oude Maas naar een bufferput. Deze installatie zorgt ervoor dat het water uit de put over de dijk in de polder kan lopen. Zojuist hebben we ook het leggen van de funderingen voor het nieuwe fietspad op en langs de versterkte dijk afgerond, zodat de locatie definitief ingericht kan worden.

Met het aanbrengen van het asfalt, de hekwerken, rasters en bebording is de Bosschendijk straks weer gereed voor openstelling en het achterland weer optimaal beschermd. Definitieve oplevering volgt 31 december 2015.


Deel dit artikel

Project

Gerelateerd: Dijkversterking Bosschendijk

Op 16 januari 2014 heeft Martens en Van Oord, samen met opdrachtgever waterschap Hollandse Delta, het contract getekend voor de versterking van de...
Tags