18 september 2017 Oevers herinrichten omdat je het verdient
Het mooiste compliment dat je kunt krijgen? Een opdrachtgever die zo tevreden is met je werk dat je beloond wordt met nog een klus… Voor MvO was dat deze zomer aan de orde. Eerder hadden we in het kader van het KRW3 project voor Rijkswaterstaat achttien oevers en vier uiterwaarden langs de Maas heringericht, inclusief een hoogwatergeul bij Well-Aijen Zuid. En daar was RWS dus zo content mee dat we bij Maasbommel en Cuijk nog eens twee extra oevers mochten aanpakken.

Herstel natuur
Doel van het project was om de betreffende oevers weer natuurlijk in te richten. Tot dertig jaar geleden was het verloop van de Maas nog grillig. In de periode daarna is dat flink veranderd. Ten behoeve van de bevaarbaarheid werd de rivier rechtgetrokken en werden oevers met stenen bekleed zodat landbouwgrond niet zou afkalven. In de jaren erna bleek helaas dat deze ingreep niet gunstig was voor het leven in en om het water. Veel inheemse flora en fauna verdwenen door gebrek aan ondiep water. Reden voor Europa om onder de naam Kaderrichtlijn Water afspraken te maken om de ecologische waterkwaliteit te herstellen en daarmee het leefgebied van planten en vissen te verbeteren. Zo ook bij Maasbommel en Cuijk.

Optimalisatie grondstromen
Voor MvO bestond het project uit het weghalen van de stenen bekleding van de oevers, boven water in zijn geheel en onder water deels. Het resultaat van het werk is dat de oevers nu landinwaarts enkele meters gaan afkalven en verzanden. Dit proces moet er uiteindelijk voor zorgen dat er weer een geleidelijke overgang van land naar water ontstaat waar planten, vissen en insecten zich thuis voelen. De vrijgekomen stenen hebben een nieuwe bestemming gekregen in de Heesseltsche Uiterwaarden waar MvO eveneens werkt aan de ontwikkeling van nieuwe natuur.


Deel dit artikel

Project

Gerelateerd: Kaderrichtlijn Water 3 en hoogwatergeul Well-Aijen Zuid

Martens en Van Oord werkt, in opdracht van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, tot eind 2015 aan het project Kaderrichtlijn Water 3 (KRW 3) en...
Tags