29 november 2015 Nieuwsbrief Dijkverbetering Merwededijk Werkendam
In opdracht van Waterschap Rivierenland werkt Aannemerscombinatie Martens en Van Oord – De Klerk aan de dijkverbetering Merwededijk Werkendam. Lees meer in Nieuwsbrief 1 t/m 14 van de Combinatie over de voortgang van het project.

Om aan de verhoogde veiligheidsnorm te voldoen, wordt 500 meter van de Merwededijk bij Werkendam verbeterd. Het dijkgedeelte nabij het centrum van Werkendam voldoet qua sterkte niet aan de gewenste normen. Om die te halen wordt er een nieuwe dijk gebouwd aan de rivierzijde, naast de huidige dijk. Tevens wordt in de bestaande dijk een damwand aangebracht. De overige werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van verhardingen en kust- en oeverwerk op de nieuwe dijk en het herinrichten van de oude dijk.

De werkzaamheden lopen van eind 2013 tot eind 2015 en zijn in verschillende fasen uitgevoerd.

Op maandag 7 december 2015 vond de officiële oplevering plaats.

Om u blijvend te informeren over het project worden verschillende middelen ingezet zoals informatiebijeenkomsten en nieuwsbrieven. Voor meer informatie verwijzen wij u naar:

Nieuwsbrief Nummer 1 - augustus 2013
Nieuwsbrief Nummer 2 - oktober 2013
Nieuwsbrief Nummer 3 - november 2013
Nieuwsbrief Nummer 4 - december 2013
Nieuwsbrief Nummer 5 - maart 2014
  Nieuwsbrief Nummer 6 - april 2014
  Nieuwsbrief Nummer 7 - juni 2014
Nieuwsbrief Nummer 8 - september 2014
Nieuwsbrief Nummer 9 - november 2014

Nieuwsbrief Nummer 10 - februari 2015
Nieuwsbrief Nummer 11 - april 2015
Nieuwsbrief Nummer 12 - juli 2015

Nieuwsbrief Nummer 13 - september 2015
Nieuwsbrief Nummer 14 - november 2015

Voor meer informatie over het project zie: Dijkverbetering Merwededijk Werkendam

Volg de werkzaamheden via de webcam.

filmpje 2014-05-09: Dijkversterking Merwededijk Werkendam

Tagged: Dijkverbetering

Deel dit artikel

Project

Gerelateerd: Dijkverbetering Merwededijk Werkendam

Na het ontvangen van de definitieve gunning van Waterschap Rivierenland voor het project Dijkverbetering Merwededijk te Werkendam is gestart met de...
Tags