30 juni 2016 Natuur op voorsprong in het Vlijmens Ven
Onze graafmachines zijn de komende maanden nog volop aan het werk in het Vlijmens Ven, maar het einde van de werkzaamheden is wel in zicht. Naar verwachting is het afgraven van grond eind september klaar. Dit is ongeveer een jaar eerder dan gepland. Goed nieuws voor de natuur in het Vlijmens Ven, die nu eerder tot ontwikkeling komt!

Vraag naar grond versnelt natuurontwikkeling
Dat de werkzaamheden in versneld tempo worden uitgevoerd heeft alles te maken met de vraag naar grond. “Er doet zich nu een mogelijkheid voor om een groot deel van de 85.000 kuub grond, die nog in het Vlijmens Ven moet worden afgegraven, af te zetten op de Vlagheide bij Schijndel” legt bedrijfsleider Arjan Sennef uit. “Met die grond wordt een voormalige vuilstort goed afgedekt en krijgt de plek een nieuwe bestemming.”

Groen licht voor blauwgrasland!
Het afgraven van het Vlijmens Ven is een maatregel uit het LIFE+ project Blues in the Marshes. Decennia lang is in het gebied mest uitgereden om de akkers vruchtbaar te krijgen. “Van die rijk bemestte bovenlaag willen wij nu af”, vertelt boswachter Lianne Schröder van Natuurmonumenten. “Want de oorspronkelijke natuur in dit gebied is niet gebaat bij zoveel voedingsstoffen in de grond”. Daarom wordt de bovenste 40 cm afgegraven. Het gebied wordt daardoor natter en voedselarmer en dat betekent groenlicht voor de terugkeer van de soortenrijke blauwgraslanden”.

Deel dit artikel

Project

Gerelateerd: Hoogwateraanpak 's-Hertogenbosch (HoWaBo)

In februari 2014 heeft Martens en Van Oord van opdrachtgever waterschap Aa en Maas de definitieve gunning gekregen voor de uitvoering van...
Tags