07 november 2016 Martens en Van Oord verlaagt de druk op het wegverkeer
Zoveel mogelijk overlast voor de omgeving beperken. Dat is een van de eigenschappen waarom Martens en Van Oord gewaardeerd wordt. Het was ook één van de redenen waarom MvO door de aannemerscombinatie Sas van Vreeswijk gevraagd is mee te werken aan de verbreding van het Lekkanaal en de bouw van een 3e sluiskolk bij de Beatrixsluizen bij Nieuwegein.

Dat werk was nog maar net een maand begonnen, toen begin oktober de afsluiting van de Merwedebrug op de A27 voor veel verkeersellende op de weg zorgde. Dat was vervelend, maar wel ook meteen het bewijs dat goed scheepvaartverkeer noodzakelijk is. En dat die aanpak van het sluiscomplex dus ook echt nodig is voor de toekomst van het transport in Nederland. Daarnaast was het een moment waarop duidelijk te zien was dat de werkwijze van Martens en Van Oord werkt. MvO vervoert namelijk zoveel mogelijk materiaal over het water, zodat de leefomgeving en het wegverkeer niet extra belast worden.

Projectleider Marco van der Schans: “We waren eigenlijk net de ellende voor. We hadden eind september een loswal aangelegd, toen in oktober de afsluiting van de Merwedebrug kwam. We hadden er wel last van in het woon-werkverkeer, maar verder waren we voor de aanvoer van materiaal niet afhankelijk van het wegverkeer.”

Martens en Van Oord is nu bezig met de voorbereidingen voor de aanleg van een nieuwe dijk, zo’n negentig meter landinwaarts van het kanaal. Pas als de nieuwe dijk is overgedragen aan Rijkswaterstaat, mag de bestaande dijk afgegraven worden. En dan kan ook pas het Lekkanaal zelf verbreed worden. Dat zal naar verwachting niet eerder dan in de zomer van 2017 zijn. Het werk loopt netjes op schema, vertelt Marco: “Het helpt ook wel dat we zulk mooi weer gehad hebben in september en oktober. We hadden maar een dag of twee regen.” Dat heeft overigens ook wel weer een keerzijde; het water in de rivieren stond erg laag, waardoor volgeladen schepen soms moeite hadden om hier te komen. “Maar dat is toch minder erg dan veel regen.”

De eerstvolgende deadline waar naar toe wordt gewerkt, is aan de noordkant van het sluiscomplex. Daar worden in januari door de aannemerscombinatie Sas van Vreeswijk damwanden geheid. Daarom hoopt Marco voor Kerstmis daar minimaal twee van de drie werkvakken klaar te hebben.


Deel dit artikel

Project

Gerelateerd: Aanleg 3e kolk Beatrixsluis en verbreding Lekkanaal

Sas van Vreeswijk heeft de definitieve gunning binnen voor de bouw van de derde Beatrixsluis-kolk en het verbreden van het Lekkanaal bij Nieuwegein....
Tags