07 september 2015 Inloopavond op 9 september werkzaamheden Dordtsche Avelingen
Rijkswaterstaat treft maatregelen voor schoon en gezond water in de Dordtsche Avelingen, zodat planten en dieren er weer goed kunnen leven. Op 9 september is er een inloopavond over de werkzaamheden voor omwonenden en geïnteresseerden, van 19 tot 21 uur bij Houthandel Van Loon aan de Rivierdijk 31 in Hardinxveld-Giessendam.

De waterkwaliteit in de Dordtsche Avelingen is onvoldoende. Ook is het zoetwatergetijdengebied nagenoeg verdwenen, door de aanleg van waterkeringen. Door het leefgebied te herstellen, verbetert de waterkwaliteit en keert het zoetwatergetijdengebied terug.

Flauwe oevers en kreken brengen de getijden terug
Nederland had tot 1970 een uniek uitgestrekt zoetwatergetijdengebied. Toen een dam bij het Haringvliet werd geplaatst, verdween eb en vloed grotendeels uit de riviermondingen. De overgang van zout naar zoet water werd een harde scheiding, net als de overgang van diep naar ondiep water. Daarmee verdween ook een groot deel van het leefgebied van de plant- en diersoorten die van nature bij de zoetwatergetijdenatuur van de benedenrivieren horen. In het natuurgebied de Avelingen wordt een smalle kreek aangelegd met onder meer rietvelden. De kreek krijgt flauwe oevers en delen van het terrein worden verlaagd. Met laagwater valt het gebied dan gedeeltelijk droog, waardoor verschillende dieren en planten hier kunnen leven, zoals bijvoorbeeld gorzen, biezen en waterplanten.

Kaderrichtlijn Water
Sinds 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. De maatregel moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het Europese oppervlakte- en grondwater verbetert. Alle waterbeheerders, waaronder Rijkswaterstaat, moeten ervoor zorgen dat de waterkwaliteit in 2015 in heel Europa op orde is. Met het project in de Dordtsche Avelingen draagt Rijkswaterstaat bij aan de KRW-opgave om in de benedenrivieren zoetwatergetijdengebied te herstellen.

Deel dit artikel

Project

Gerelateerd: Kaderrichtlijn Water Oevers en Uiterwaarden

In september 2012 heeft Martens en Van Oord het bericht ontvangen dat de combinatie GMB/Martens en Van Oord de definitieve gunning betreffende het...
Tags