30 oktober 2014 Inloopavond herinrichting Maasuiterwaard Blauwe Sluis bij Gewande op 04-11-2014
In opdracht van Rijkswaterstaat legt Martens en Van Oord een natuurvriendelijke geul aan ter hoogte van voormalige camping ‘De Blauwe Sluis’ bij Gewande. Ook wordt de Maasoever aantrekkelijk gemaakt voor flora en fauna door de stenen bekleding grotendeels weg te halen. Dit maakt onderdeel uit van een groter pakket aan herinrichtingsmaatregelen langs de Maas ter verbetering van de waterkwaliteit en hoogwaterbescherming.

Rijkswaterstaat, Gemeente ’s-Hertogenbosch, waterschap Aa & Maas en Natuurmonumenten hebben hun plannen voor de Maasuiterwaard gebundeld. Zij gaan dit gebied ter hoogte van voormalige camping ‘De Blauwe Sluis’ samen herinrichten.

Informatie
Meer informatie hierover krijgt u tijdens een inloopavond op dinsdag 4 november.
Er zijn dan diverse infohoeken en u kunt uw vragen stellen aan medewerkers van alle partijen. U bent van harte welkom in restaurant De Blauwe Sluis tussen 19.30 en 21.00 uur.

Locatie inloopavond
Restaurant De Blauwe Sluis
Krommenhoek 11
5236 BE  Gewande

Meer weten?
www.rijkswaterstaat.nl/maasoevers

Deel dit artikel

Project

Gerelateerd: Kaderrichtlijn Water 3 en hoogwatergeul Well-Aijen Zuid

Martens en Van Oord werkt, in opdracht van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, tot eind 2015 aan het project Kaderrichtlijn Water 3 (KRW 3) en...
Tags