17 november 2014 Inloopavond aanleg hoogwatergeul langs de Maas bij Well op 25-11-2014
Tussen Well en Aijen legt Rijkswaterstaat twee hoogwatergeulen aan. De noordelijke geul is onderdeel geworden van Maaspark Well en in opdracht van Rijkswaterstaat voert Martens en Van Oord de zuidelijke hoogwatergeul uit. Met de aanleg van de zuidelijke hoogwatergeul sluit het gebied qua inrichting aan bij het Maaspark Well en wordt de aan de omgeving toegezegde hoogwaterbescherming per eind 2015 gehaald.

Informatie
Meer informatie hierover krijgt u tijdens een inloopavond op dinsdag 25 november. Er zijn dan diverse infohoeken en u kunt uw vragen stellen aan medewerkers van alle partijen. U bent van harte welkom in MFC De Buun in Well tussen 19.30 en 21.00 uur.

Medewerkers van Martens en Van Oord, Rijkswaterstaat, provincie Limburg en gemeente Bergen geven dan uitleg. Zij vertellen onder meer over de stand van zaken van het project, de werkzaamheden, de gevolgen voor de omgeving en de lopende inspraaktrajecten rondom de benodigde vergunningen. Natuurlijk is er volop ruimte om vragen te stellen.

Locatie inloopavond
MFC De Buun
Kasteellaan 25
5855 AD  WELL

Meer weten?
www.rijkswaterstaat.nl


Deel dit artikel

Project

Gerelateerd: Kaderrichtlijn Water 3 en hoogwatergeul Well-Aijen Zuid

Martens en Van Oord werkt, in opdracht van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, tot eind 2015 aan het project Kaderrichtlijn Water 3 (KRW 3) en...
Tags