24 juli 2015 Honderdmorgen geheel ontgraven op project HoWaBo
Project HoWaBo heeft een nieuwe mijlpaal: het oostelijk deel genaamd Honderdmorgen is klaar. Begin 2015 is Martens en Van Oord gestart met de realisatie van het waterbergingsgebied en de ontwikkeling van de natuurgebieden Moerputten en Vlijmens Ven bij ’s-Hertogenbosch.

In Honderdmorgen hebben we de deklaag van 40 centimeter ontgraven, zodat vanaf nu de natuur haar gang kan gaan. Het zand verwerken we in elf kilometer kade.  Er is al bijna zeven kilometer kade gerealiseerd. De laatste kuubs zijn inmiddels weggereden vanuit Honderdmorgen.

Bij Rijskampen en Ham, het projectgebied tussen het Vlijmens Ven en Honderdmorgen, begint de inrichting met sloten en duikers vorm te krijgen. In Vlijmens Ven (westelijk deel) is al 120.000 m3 grond uit het gebied afgevoerd over de transportroute door Drunen. De transportroute in het projectgebied maakt gebruik van het bestaande wegennet en waar dit niet mogelijk hebben we hiervoor speciaal een rijbaan met grote stalen rijplaten (12x3,5m1) gemaakt. Het geheel hebben we zo ingericht dat  de vrachtwagens elkaar niet hoeven te passeren.Deel dit artikel

Project

Gerelateerd: Hoogwateraanpak 's-Hertogenbosch (HoWaBo)

In februari 2014 heeft Martens en Van Oord van opdrachtgever waterschap Aa en Maas de definitieve gunning gekregen voor de uitvoering van...
Tags