16 december 2014 Hoge kades gereed op project Noordwaard
Martens en Van Oord is in de Noordwaard in de Biesbosch verantwoordelijk voor het grondwerk, het slopen van de gebouwen en het rooien en planten van ongeveer 75 hectare bos. Een enorme klus, maar er zijn grote stappen gemaakt. Een derde mijlpaal in de planning is bereikt: na de oplevering van de Hilpolders en de nieuwbouwterpen, waren op 1 oktober 2014 de hoge kades gereed.

Aanleg kades

Al in 2012 is Martens en Van Oord begonnen met de aanleg van de kades. Hierbij zijn zettingsversnellende maatregelen toegepast in de vorm van extra overhoogtes en/of verticale drainage. De kern van de kades is opgebouwd met gebiedseigen materiaal en Thermisch gereinigd materiaal. Daarna is de kern van de kades bekleed met klei. In totaal is ca. 25 kilometer hoge kades aangelegd en ingezaaid met gras, zodat deze kades sterk genoeg zijn om weerstand te bieden tegen het water.

Verspreid over de gehele polder zijn tal van machines aan het werk op dit project. Ook in 2015 gaat het nat en droog grondverzet in de Noordwaard gewoon door, om aan het einde van 2015 afgerond te worden.

Het programma Ruimte voor de Rivier

Het landelijke programma Ruimte voor de Rivier, dat het rivierengebied beschermt tegen hoogwater, heeft de Noordwaard bij Werkendam uitgekozen als doorstroomgebied. Een gebied van 10 bij 4,5 kilometer wordt ontpolderd. Het is nodig om ervoor te zorgen dat inwoners in de omgeving droge voeten houden. De waterstand van de nabijgelegen Merwede daalt door de ontpoldering bij hoogwater met maar liefst dertig centimeter, waardoor het risico op overstromingen kleiner wordt. Daarnaast wordt het rivierengebied mooier en aantrekkelijker gemaakt.

Meer informatie? Raadpleeg www.combinatie-noordwaard.nl

Deel dit artikel

Project

Gerelateerd: Ontpoldering Noordwaard

Zo’n vier en een half miljoen kubieke meter grondverzet, 30 kilometer aan nieuwe kaden en dijken, 45 kilometer kreken, 26 terpen, 35 bruggen, 60...
Tags