27 januari 2016 Hoe ver zijn we bij CADZAND-Maritiem?
CADZAND-Maritiem bestaat uit drie onderdelen: kustversterking, verbetering van de openbare ruimte en de aanleg van een jachthaven in Cadzand-Bad. Hieronder de belangrijkste ontwikkelingen van de combinatie.

Aanleg strekdammen
De twee strekdammen zijn in een afrondende fase. Momenteel zijn we bezig met de aanleg van het vissersplateau aan de oostelijke dam. Als laatste brengen we de deklaag en zitbanken aan.

Jachthaven en strandsuppletie
De baggerwerkzaamheden zijn nagenoeg gereed. Met het vrijkomende zand is de suppletie aangebracht ten behoeve van de kustversterking. We zijn gestart met het profileren van de taluds, het aanbrengen van de zinkstukken en het planten van helmgras.

Clubgebouw
De fundering en de onderste wanden van het clubgebouw zijn af. De aannemer focust zich nu op het aanbrengen van de beganegrondvloer.

Openbare ruimte
We zijn begonnen met de werkzaamheden rondom het gemaal en de openbare infrastructuur aan het eind van Boulevard de Wielingen. De komende tijd brengen we de fundering van het vlonderdek en het vlonderdek zelf aan. Om het Maritiem Balkon te realiseren moeten we Boulevard de Wielingen en het deel naast de weg bij het gemaal ophogen. Fase 1 van deze werkzaamheden duurt naar verwachting tot eind maart.

Kikkerpoelen
Medio januari zijn we ook gestart met het rooien van bomen voor de kikkerpoelen. Als compensatiemaatregel worden nieuwe kikkerpoelen aangelegd en een aantal bestaande poelen in het duingebied uitgediept. Het rooien van de bomen gebeurt onder begeleiding van een ecoloog; de waardevolle bomen behouden we. Als het milieukundig onderzoek en het onderzoek naar niet-gesprongen explosieven zijn afgerond, graven we de poelen.

Deel dit artikel

Project

Gerelateerd: CADZAND-Maritiem

Aan de kust van Zeeuws-Vlaanderen, bij Cadzand-Bad, gaat Combinatie Cadzand-Bad aan het werk om de kustveiligheid te verbeteren, de aanleg van een...
Tags