20 december 2012 Gunning project Ruimte
voor de Lek
De combinatie Martens en Van Oord-Heijmans heeft met Rijkswaterstaat het contract getekend voor het project 'Ruimte voor de Lek'. De rivierverruiming van de Lek zorgt er voor dat de inwoners van Utrecht, Houten, Vianen, IJsselstein en Nieuwegein envan het Groene Hart, droge voeten houden als er extreem hoge waterstanden optreden.

De opdracht is gegund op basis van de beste prijs. Bewoners van het gebied hebben in het voortraject bij Rijkswaterstaat suggesties aangedragen die zijn meegenomen in de contracteisen. Belangrijk hierbij was het beperken van de overlast voor de omgeving en aandacht voor de natuur. Hinder van passerende vrachtauto’s wordt beperkt doordat vrijkomend materiaal per schip wordt afgevoerd.

Het grootste deel van het werk wordt uitgevoerd door Martens en Van Oord. De werkzaamheden bestaan uit het ontgraven van 900.000 kuub materiaal en het ophogen van 200.000 kuub materiaal. Hierbij worden oevergeulen, sloten en kades aangelegd en wordt het maaiveld verhoogd. Daarnaast wordt oever en bodembescherming aangebracht. Combinant Heijmans Wegen verzorgt de bouw van de Pontwaardbrug, die de buitenstad van Vianen verbindt met Pontwaardhoeve en het veer naar Nieuwegein. Daarnaast zorgt Heijmans voor de aanleg van diverse infrastructurele en recreatieve voorzieningen.

Ruimte voor de Rivier
Ruimte voor de Lek maakt deel uit van het programma Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat. Martens en Van Oord is ook betrokken bij andere projecten uit dit programma, zoals Ontpoldering Noordwaard en Uiterwaardvergraving Avelingen

 

Deel dit artikel

Project

Gerelateerd: Ruimte voor de Lek

Door de klimaatsverandering stroomt er in de toekomst meer water door de Lek. Rijkswaterstaat grijpt in om de Lek meer bergingsruimte te geven en het...
Tags