10 februari 2015 Grondtransport Vlijmens Ven start medio maart
Half maart start Martens en Van Oord met het transport van de vrijkomende grond van Vlijmens Ven op het project HoWaBo (Hoogwateraanpak ’s-Hertogenbosch). Om het grondvervoer zo veilig mogelijk te laten verlopen worden de nodige verkeers-maatregelen getroffen. Zo komen er op de Honderdbunderweg zeven speciale passagestroken.

De transportroute loopt via de Honderdbunderweg, Duinweg, Lipsstraat en de Spoorlaan naar de aansluiting op de A59. Mensen die langs de route worden voor aanvang van het transport geïnformeerd over wat er allemaal staat te gebeuren.

Grootschalige graafwerkzaamheden
In opdracht van waterschap Aa en Maas is Martens en Van Oord onlangs begonnen met de grootschalige graafwerkzaamheden in de Honderd Morgen (gemeente Vught) en het Vlijmens Ven (gemeente Heusden). Tot eind 2017 wordt op deze locaties – bij elkaar 170 hectare voormalige landbouwgrond -  een toplaag van gemiddeld 40 centimeter afgegraven. Op de schrale grond die zo ontstaat kunnen bijzondere planten en dieren leven.De vrijkomende grond blijft grotendeels in het projectgebied. Zo wordt die in de Honderd Morgen volledig hergebruikt voor de aanleg van de kades rond de waterberging en in het Vlijmens Ven gedeeltelijk voor agrarische doeleinden. Zo’n 400.000 m³ grond in het Vlijmens Ven gaat wel het gebied uit.

HoWaBo en Blues in the Marshes
De graafwerkzaamheden horen bij de uitvoering van het natuurontwikkelingsproject Blues in the Marshes en de realisatie van de Hoogwateraanpak ’s-Hertogenbosch.

Deel dit artikel

Project

Gerelateerd: Hoogwateraanpak 's-Hertogenbosch (HoWaBo)

In februari 2014 heeft Martens en Van Oord van opdrachtgever waterschap Aa en Maas de definitieve gunning gekregen voor de uitvoering van...
Tags