29 maart 2016 Groene Rivier Pannerden voor 99,9% afgerond
Nog wat restpuntjes wegwerken en project Groene Rivier Pannerden is hélemaal klaar. Eind vorig jaar heeft de opdrachtgever het heringerichte gebied al tot volle tevredenheid in gebruik genomen.

Wat vanwege het slechte weer toen helaas moest blijven liggen, gaan we netjes  afmaken. Denk aan het laatste zaaiwerk en het afwerken van destijds drassige plekken. Verder moeten we nog zand en klei uit een depot buiten het projectgebied afvoeren.  Als alle laatste loodjes klaar zijn, kunnen we dit voorjaar het opleverdossier officieel sluiten.

Bijzonder is wel dat we in 2013 de opdracht kregen van Dienst Landelijk Gebied, maar zo meteen opleveren aan Staatsbosbeheer. Dit komt omdat die DLG een jaar geleden is opgeheven waardoor Staatsbosbeheer het project in de gemeente Rijnwaarden in portefeuille kreeg.  
De doelen - daling van de waterstand en natuurontwikkeling - zijn in ieder geval behaald. Dankzij de aanleg van een watergeul, zonder directe verbinding met het Pannerdensch Kanaal, en twee hoogwatervluchtplaatsen.

 

Deel dit artikel

Project

Gerelateerd: Groene Rivier Pannerden

Het project Groene Rivier Pannerden is in mei 2013 gegund aan Martens en Van Oord. Groene Rivier Pannerden is gelegen in de Gemeente Rijnwaarden en...
Tags