05 juni 2013 Geslaagde open dag Noordwaard 1 juni
Op zaterdag 1 juni heeft Combinatie Noordwaard, waar Martens en Van Oord onderdeel van uitmaakt, een open dag georganiseerd. Combinatie Noordwaard sloot hiermee aan bij de landelijke Dag van de Bouw, waarbij 231 bouw- en infraprojecten hun deuren openden voor het publiek.

De open dag van Combinatie Noordwaard had als doel om geinteresseerden mee te nemen in de werkzaamheden in de polder en de voortgang ten opzichte van een jaar geleden te laten zien. Bezoekers konden met de bus een rondrit maken door de polder, waarbij een medewerker van de combinatie vertelde wat er onderweg allemaal te zien was.

Start- en eindpunt van de rondrit was de projectkeet. Van hieruit reed de bus richting de Nerzienweg om onderweg de eerste maatwerk- en nieuwbouwterpen, de loswal en bruggen te bekijken. Bij de Bevertweg keerde de bus, om terug te rijden naar de Galeiweg. Vervolgens werd de Boomgatweg met het 150 kV station, de omput, Landbouwgemaal Lc 11 en kreekbrug 19 aangedaan. De route vervolgde over de bouwweg langs de nieuwbouw- en maatwerkterpen aan de Witboomkil. Via het werkviaduct reed de bus verder over de Bandijk, waar nog iets over de dijkbruggen en de primaire kering werd verteld. Kortom, een interessante route waarin onderweg de werkzaamheden van de disciplines grond, kunstwerken en wegen volop werden belicht.

Terug bij de projectkeet was voor jong en oud genoeg te beleven. Terwijl kinderen zich vermaakten op het springkussen of op een graafmachine in de ‘mini-Noordwaard’, lieten ouders zich binnen, onder het genot van een kopje koffie, informeren over de (toekomstige) situatie in de polder.

Hoewel de dag fris en bewolkt begon liet het zonnetje zich ’s middags toch nog even zien. Met ruim 350 enthousiaste bezoekers kijken we terug op een geslaagde open dag!Voor de foto's van de open dag verwijzen we u naar de fotogalerij.

Deel dit artikel

Project

Gerelateerd: Ontpoldering Noordwaard

Zo’n vier en een half miljoen kubieke meter grondverzet, 30 kilometer aan nieuwe kaden en dijken, 45 kilometer kreken, 26 terpen, 35 bruggen, 60...
Tags