19 oktober 2015 Eerste spooronderdoorgang Veenwouden bijna klaar
In Noordoost-Friesland, bij de spoordijklocaties Veenwouden en Hardegarijp, is Martens en Van Oord met Max Bögl bezig om voor ProRail een spooronderdoorgang te maken. De eerste, die van Veenwouden, is bijna klaar. De laatste wordt eind 2016 opgeleverd.

Na bijna driekwart jaar voorbereiding hebben we in samenwerking met Max Bögl en ProRail in de herfstvakantie van 2014 de eerste spooronderdoorgang gemaakt. In vijf dagen – meer tijd hadden we niet - is het spoor verwijderd, het dijklichaam à 6.000 kuub grond uitgegraven, de tunnelbak op zijn plek geschoven, de zijwanden aangevuld en een nieuw stuk spoor teruggebouwd. Daarna is aan beide kanten de tunnel verlengd en zijn de weghellingen geprepareerd met een speciale damwand aan beide uiteinden van de tunnel. Om het grondwater in bedwang te houden hebben we ook een speciale folie aangebracht. Het werk aan deze onderdoorgang zit er bijna op! 20 november wordt Veenwouden in zijn totaliteit opgeleverd.

Afgelopen weekend Hardegarijp buiten dienst!
Ondertussen zijn we ook bij Hardegarijp volop bezig. Afgelopen weekend (17 t/m 19 oktober) is de belangrijke buitendienststelling geweest. Ook hier volgden we hetzelfde ritueel als bij Veenwouden, maar dan binnen 72 uur. Een stuk spoor is verwijderd, het spoorlichaam ontgraven, de nieuwe tunnelmoot ingeschoven en het spoor weer in gebruik gesteld. Op dit moment zijn we bezig met het grondwerk rondom de spoormoot.
In maart 2016 staan de foliekuipen op de agenda. Alle werkzaamheden zijn rond de bouwvak van 2016 afgerond.

Centrale As in Friesland
De spooronderdoorgangen maken deel uit van de Centrale As, die loopt van Dokkum tot Garijp. Met de Centrale As wil Friesland de provincie veiliger maken, de leefbaarheid van de dorpen vergroten en de economie een impuls geven door een goede bereikbaarheid.  

Deel dit artikel

Project

Gerelateerd: Spooronderdoorgangen Veenwouden en Hardegarijp

Als onderaannemer van Max Bögl Nederland B.V., met als opdrachtgever ProRail BV, heeft Martens en Van Oord opdracht gekregen voor het maken van twee...
Tags