07 april 2016 Dordtsche Avelingen officieel geopend
Met het onthullen van een informatiebord is maandag 4 april de Dordtsche Avelingen officieel geopend. De openingshandeling werd verricht door districtshoofd Bianca Janssen van Rijkswaterstaat en wethouder Theo Boerman van de gemeente Hardinxveld-Giessendam.

Aansluitend kregen de genodigden een rondleiding te voet door het nieuw ingerichte natuurgebied. Onder hen afgevaardigden van opdrachtgever Rijkswaterstaat, gemeente Hardinxveld-Giessendam, Staatsbosbeheer en Martens en Van Oord.Schoon en gezond water
De herinrichting van de Dordtsche Avelingen heeft als doel het water weer schoon en gezond te maken zodat planten en dieren er goed kunnen leven. Om dit te bereiken is er een vertakkend krekenstelsel met flauwe oevers aangelegd. Ook zijn in de griend aan de oostkant van het gebied een paar geulen en een flauwe oever over enkele honderden meters gemaakt. Hierdoor valt bij laag water het gebied dan gedeeltelijk droog, waardoor verschillende dieren en planten meer mogelijkheden hebben om te leven. Omdat er van planning tot uitvoering continu rekening is gehouden met de aanwezige natuurwaarden in het gebied, is er voor alle betrokken partijen, de natuur en recreatie een win-winsituatie bereikt!

Herstel zoetwatergetijdengebied
Tot 1970 had Nederland een uniek uitgestrekt zoetwatergebied. Dit veranderde met de bouw van een dam bij het Haringvliet in 1971.Eb en vloed verdween grotendeels uit de riviermondingen en ook de overgang van zout naar zoet water, net als van diep naar ondiep water, werd een harde scheiding. De maatregelen van Rijkswaterstaat hebben tot doel de ecologische waterkwaliteit te verbeteren door de zoetwatergetijdengebied in de benedenrivieren te herstellen en te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Deel dit artikel

Project

Gerelateerd: Kaderrichtlijn Water Oevers en Uiterwaarden

In september 2012 heeft Martens en Van Oord het bericht ontvangen dat de combinatie GMB/Martens en Van Oord de definitieve gunning betreffende het...
Tags