04 december 2015 'Dit werk is ons op het lijf geschreven!'
Begin oktober 2015 heeft de combinatie Martens en Van Oord-Heijmans het project Ruimte voor de Lek opgeleverd aan Rijkswaterstaat. Na drie jaar hard en intensief samenwerken hebben we beide doelen gerealiseerd: én een veiliger én een mooier gebied. Of zoals onze grondlegger Teus van Oord het ooit verwoordde: “We hebben hier met hart en ziel gewerkt aan een opdracht die ons op het lijf was geschreven, met alle aandacht voor mensen en hun veiligheid.”

Bij de projecten van Ruimte voor de Rivier voelen we ons als een vis in het water. Ze sluiten naadloos aan op onze kernactiviteiten: ‘spelen’ met grond, zand en water. Prachtige werken waar we trots op zijn dat we die mogen maken.

Martens en Van Oord heeft bij Ruimte voor de Lek een groot deel van het werk uitgevoerd. We hebben nevengeulen gegraven, sloten en kades aangelegd en het maaiveld verhoogd. Ook hebben we bodem- en oeverbescherming aangebracht. Al met al is er 900.000 kuub materiaal ontgraven en 200.000 kuub materiaal opgehoogd. Door de ruimte die de Lek nu krijgt, is het omliggende gebied beter beschermd tegen overstromingen. En het robuuste landschap dat door de ingrepen is ontstaan, biedt nu goede mogelijkheden voor recreatie.

Bijzonder goed contact met bewoners
Bewoners van het gebied hebben in het voortraject bij Rijkswaterstaat en bij de provincie Utrecht suggesties aangedragen die zijn meegenomen in de contracteisen. Belangrijk hierbij was het beperken van de overlast voor de omgeving en aandacht voor de natuur. Hinder van passerende vrachtauto’s wisten wij te beperken door vrijkomend materiaal per schip af te voeren. Gedurende het hele project hebben we bijzonder goed contact gehad met de omwonenden, wat heeft geleid tot een zeer constructieve en plezierige samenwerking.

Project Ruimte voor de Lek
Door de klimaatsverandering stroomt er in de toekomst meer water door de Lek. Rijkswaterstaat heeft ingegrepen om de Lek meer bergingsruimte te geven en het water versneld af te kunnen voeren. Hierdoor houden de inwoners van Utrecht, Houten, Vianen, IJsselstein en Nieuwegein zelfs droge voeten bij extreem hoge waterstanden. Daarnaast is de ruimtelijke kwaliteit van het gebied sterk verbeterd door de natuur en kleinschalige recreatie verder te ontwikkelen.

Ruimte voor de Rivier
Ruimte voor de Lek maakt deel uit van het programma Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat. Martens en Van Oord is ook betrokken bij andere projecten uit dit programma, zoals Ontpoldering Noordwaard en Uiterwaardvergraving Avelingen.

 

Deel dit artikel

Project

Gerelateerd: Ruimte voor de Lek

Door de klimaatsverandering stroomt er in de toekomst meer water door de Lek. Rijkswaterstaat grijpt in om de Lek meer bergingsruimte te geven en het...
Tags