28 oktober 2015 Dijkversterking Merwededijk in afrondende fase
Sinds 2013 is aannemerscombinatie Martens en Van Oord-De Klerk in Werkendam bezig met 500 meter dijkverbetering van de Merwededijk. In opdracht van Waterschap Rivierenland bouwen we, in fases, nabij het centrum een nieuwe dijk naast de huidige. De bestaande dijk stabiliseren we en gaan we daarna herinrichten. Deze week starten we met het asfalteren van kruising de Richter.

Om de bestaande dijk te stabiliseren hebben we in de zomervakantie de buispalen en planken aangebracht, en na de vakantie de ankers voor de dam- en combiwand. Begin september zijn we gestart met de aanpak van de Richter. Deze bestaande kruising is verlegd en ligt nu deels op de nieuwe dijk. Deze week wordt het kruispunt geasfalteerd.

De komende periode gaan we ook de bestrating van de bestaande dijk aanbrengen. De tweede helft van november moet dit klaar zijn. Daarna asfalteren we ook de nieuwe dijk, waarna deze verder kan worden ingericht. De totale inrichting van de nieuwe dijk is eind november gereed. Besloten is om het tijdelijke fietspad langer te laten liggen om in periodes van hoogwater nog bescherming te bieden aan de terp bij Swartzkopfe.
Op de dijk komt naast een informatiebord ook een bank. De sponsoring  van de bank komt geheel ten goede aan stichting Stephanos die weeskinderen in Malawi helpt.

Het project wordt 1 december 2015 opgeleverd. Op 7 december wordt er een officieel tintje aan gegeven.


 

 

Deel dit artikel

Project

Gerelateerd: Dijkverbetering Merwededijk Werkendam

Na het ontvangen van de definitieve gunning van Waterschap Rivierenland voor het project Dijkverbetering Merwededijk te Werkendam is gestart met de...
Tags