09 september 2016 De werkzaamheden zijn gestart!
Het bouwbord is geplaatst en de sleutel van het sluizencomplex overgedragen. Daarmee is op 1 september het project Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis officieel van start gegaan. Een bijzondere klus!

Want de in het Lekkanaal gelegen Prinses Beatrixsluis is de grootste monumentale binnenvaartsluis van Nederland; jaarlijks passeren er maar liefst 50.000 schepen. Om ervoor te zorgen dat deze steeds groter wordende binnenvaartschepen ook in de toekomst vlot en veilig door het sluizencomplex kunnen varen, wordt een 3e sluiskolk gerealiseerd en het kanaal verbreed. In opdracht van Rijkswaterstaat is aannemerscombinatie Sas van Vreeswijk verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw. MvO gaat als partner het grondwerk uitvoeren. Een kolfje naar onze hand!

De nieuw te bouwen kolk komt ten oosten van de huidige kolken te liggen. Aan die kant gaan wij het lekkanaal verbreden en verdiepen. Verder zijn we verantwoordelijk voor het ontwerp en aanbrengen van de primaire kering en het ontgraven van de nieuwe sluis. In 2019 moet het gehele project gereed zijn.

Wil je de vorderingen volgen? Download de Beatrixsluis app, kijk op www.prinsesbeatrixsluis.nl, volg www.facebook.com/PrinsesBeatrixsluis of abonneer je op de digitale nieuwsbrief via www.rws.nl/abonneren.

 

Deel dit artikel

Project

Gerelateerd: Aanleg 3e kolk Beatrixsluis en verbreding Lekkanaal

Sas van Vreeswijk heeft de definitieve gunning binnen voor de bouw van de derde Beatrixsluis-kolk en het verbreden van het Lekkanaal bij Nieuwegein....
Tags