26 januari 2015 De natuur kan weer haar gang gaan in Vijfsluizerhaven
De voormalige voorhaven van Vijfsluizen is weer open. Op 13 januari jl. vond de feestelijke opening en oplevering plaats van een project dat 15 jaar geleden als planstudie het licht zag.

Als onderdeel van KRW 1 (Kaderrichtlijn Water) Oevers en Uiterwaarden is de voormalige voorhaven van Vijfsluizen in Schiedam weer teruggegeven aan de getijdewerking van zoet en zout water. Een opening in de bestaande dam zorgt ervoor dat door 1.80 meter getijdeverschil heel Vijfsluizerhaven weer vol kan lopen.

Vijfsluizerhaven was afgesloten van de Nieuwe Maas en voor een groot deel verzand. In het kader van het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit is er circa 40.000 m3 materiaal ontgraven en via het water afgevoerd. Het verontreinigde slib is gestort in het depot van het Hollandsch Diep, een deel van het materiaal is toegepast in de spoelgaten rond de Van Brienenoordbrug en de rest is als suppletiemateriaal gebruikt bij Willemstad-Tonnekreek West.

De openingshandeling, het losknopen van een grote groene strik die om een educatiebord was geknoopt, werd verricht door burgemeester Lamers van de gemeente Schiedam en de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, mevrouw Van der Hee. Aansluitend werd deze mijlpaal gevierd met een feestelijke borrel. De natuur kan nu weer haar gang gaan in Vijfsluizerhaven.

(Luchtfoto: Rijkswaterstaat)

Deel dit artikel

Project

Gerelateerd: Kaderrichtlijn Water Oevers en Uiterwaarden

In september 2012 heeft Martens en Van Oord het bericht ontvangen dat de combinatie GMB/Martens en Van Oord de definitieve gunning betreffende het...
Tags